Aktualności
Szkoły wyższe
26 Listopada
Źródło: www.pg.edu.pl
Opublikowano: 2021-11-26

W Gdańsku rusza budowa Centrum Ekoinnowacji

Z udziałem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Ekoinnowacji.

Centrum Ekoinnowacji to inwestycja ważna nie tylko z punktu widzenia samej uczelni, ale i całego Pomorza. Będzie bowiem zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu, czyli budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska.

Budowa Centrum Ekoinnowacji PG wychodzi naprzeciw wyzwaniom, przed którymi staje całe nasze obecne pokolenie, takim jak walka o czystość planety czy wdrażanie ekologicznych rozwiązań do codziennego życia. Jesteśmy bardzo dumni z obiektu, który tu powstaje. Posłuży on przyszłym pokoleniom studentów i naukowców w rozwijaniu ich kompetencji oraz ich projektów badawczych, ale przede wszystkim całemu społeczeństwu i jego potrzebom – mówił podczas uroczystości prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

W uroczystości na terenie budowy wziął udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który pogratulował władzom uczelni podjęcia takiej inwestycji.

Ekoinnowacje i troska o środowisko to konieczność i nasza wspólna odpowiedzialność, a także solidarność z przyszłymi pokoleniami. Gratuluję także dynamicznego rozwoju Politechnice Gdańskiej, która wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim utworzyła Związek Uczelni Fahrenheita. Gdańsk staje się trzecim najważniejszym ośrodkiem naukowym w Polsce i jest to widoczne w całym kraju. Patrzymy na to z wielkimi nadziejami i pokazujemy jako przykład udanej federalizacji uczelni przy jednoczesnym zachowaniu ich autonomii – zaznaczył Przemysław Czarnek.

Budynek w zgodzie ze środowiskiem

Projekt Centrum Ekoinnowacji został przygotowany przez pracowników Wydziału Architektury PG pod przewodnictwem prof. Antoniego Taraszkiewicza. Będzie to budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny, o wysokości niespełna 18 m. Kondygnacje nadziemne budynku zajmą głównie sale konferencyjno-szkoleniowe, laboratoria oraz pomieszczenia biurowe, a w kondygnacji podziemnej znajdą się garaż i pomieszczenia magazynowe.

Obiekt zaprojektowano jako przyjazny dla środowiska i z zastosowaniem zaawansowanych i innowacyjnych technologii, m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych, proekologicznych systemów pozyskiwania energii odnawialnej takich jak ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła.

Innowacje i ekologia

Centrum Ekoinnowacji umożliwi m.in. wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w ideę budowania ekomiast i przestrzeni ekologicznych. Będą one opracowywane przez kadry naukowe PG (głównie z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska), które poprowadzą projekty badawcze na potrzeby ekologicznego rozwoju infrastruktury budowlanej, przemysłowej oraz transportowej. Inwestycja stanie się również główną siedzibą Centrum EkoTech, jednego z sześciu nowo powołanych Centrów Naukowych PG. Działalność tego centrum skupia się na następujących obszarach:

  • Środowisko: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona środowiska poprzez rozwój technologii oczyszczania ścieków, gospodarka wodna i przeciwpowodziowa,
  • Energia: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
  • Budownictwo: energooszczędne budownictwo kubaturowe i transportowe, konstrukcyjne podstawy instalacji energetycznych,
  • Mobilność: infrastruktura drogowa i kolejowa, transport miejski, rozwój ekologicznych form transportu,
  • Rewitalizacja: przestrzenie publiczne i przyjazne mieszkańcom, budownictwo energooszczędne, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych,
  • Edukacja: kształcenie przyszłych kadr ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych,
  • Przemysł: transfer wiedzy i kompetencji do gospodarki.

Podczas uroczystości szef resortu edukacji i nauki przekazał rektorom uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita czeki na realizację inwestycji oraz działań rozwojowych i badawczych. Politechnika Gdańska otrzymała prawie 15 mln zł, Uniwersytet Gdański – 13,8 mln zł, zaś Gdański Uniwersytet Medyczny, który podlega Ministerstwu Zdrowia, blisko 1 mln zł.

MK, źródło: PG

 

Dyskusja (0 komentarzy)