Aktualności
Szkoły wyższe
12 Listopada
Fot. Andrzej Nowak
Opublikowano: 2021-11-12

Wrocławskie uczelnie łączą siły

Rektorzy trzech wrocławskich uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich i Akademii Wychowania Fizycznego podpisali list intencyjny, wyrażając wolę połączenia potencjałów badawczych i dydaktycznych.

Ściślejsza współpraca ma wzmocnić pozycję ośrodków naukowych, które działając razem będą poważnym partnerem dla polskich instytucji finansujących i zyskają większe możliwości budowania konsorcjów ubiegających się o większe dofinansowanie ze środków unijnych.

Tuż przed świętem nauki wrocławskiej mówimy o potrzebie budowy silnej jednostki uniwersyteckiej. Podpisany list intencyjny otwiera nam możliwości do dalszego działania. Bardzo ważne jest dla nas wsparcie, którego udzieliły nam władze samorządowe, podkreślając, że silny ośrodek akademicki jest wartością dla całego regionu – zwraca uwagę prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konsolidacja ułatwi prowadzenie wspólnych badań, wymianę kadry naukowo-dydaktycznej i poprawę standardów zarządzania, co przekłada się wprost na pozycję ośrodków. Nie chodzi jednak tylko o pieniądze i miejsce w światowych rankingach uczelni. Według inicjatorów przedsięwzięcia ma ono także służyć sprostaniu wyzwaniom współczesnego świata: bezpieczeństwu zdrowotnemu, rozwojowi technologicznemu, wzmocnieniu dobrostanu mieszkańców miasta i regionu oraz umocnieniu wartości obywatelskich i znaczenia Wrocławia na mapie Europy i świata.

Połączenie naszych potencjałów to możliwość realizacji dużych, śmiałych, innowacyjnych projektów naukowych. Ale to również wielka okazja dla naszych studentów: do współpracy, realizowania wspólnych kierunków dydaktycznych i badawczych. „Razem możemy więcej” – ta idea leży u podstaw łączenia potencjałów ośrodków naukowych na całym świecie. Nie przypadkiem w zestawieniach najlepszych uniwersytetów dominują te ośrodki, które w swoich strukturach posiadają różnorodne wydziały, prowadzące badania w różnych dziedzinach – zauważa prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wśród takich ośrodków są np. Harvard University czy Stanford University, które kształcą m.in. ekonomistów, prawników, lekarzy, inżynierów. Na rodzimym rynku za sztandarowe uchodzi połączenie Akademii Medycznej w Krakowie z Uniwersytetem Jagiellońskim (1993 r.), w wyniku czego utworzono Collegium Medicum z trzema wydziałami. Z kolei w Bydgoszczy w 2004 r. Akademia Medyczna została połączona z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, tworząc Collegium Medicum UMK. O tym, jaką drogę wybiorą Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Akademia Wychowania Fizycznego, zdecydują senaty uczelni w najbliższych latach. Podpisanie listu intencyjnego przez rektorów otwiera drogę do pozyskania środków na analizę procesu integracji. Konieczna jest dogłębna ekspertyza, dotycząca korzyści i ryzyka, związanych z połączeniem oraz szerokie konsultacje ze społecznością akademicką.

Jestem przekonany, że po opracowaniu takiego materiału senaty uczelni będą jeszcze raz zajmować się tą sprawą i podejmować decyzje na przyszłość – zapowiada prof. Andrzej Rokita, rektor Akademii Wychowania Fizycznego.

Projekt jest otwarty, jego inicjatorzy widzą możliwość dołączenia innych uczelni, gotowych do partnerskiej, merytorycznej rozmowy o przyszłości nauki we Wrocławiu i regionie.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsza próba konsolidacji uczelni z Wrocławia. Najbliższa realizacji była inicjatywa połączenia Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Sporządzono wtedy bilans wejścia i korzyści, powołano zespoły robocze, odbyło się kilka głosowań w Senatach. Ostatecznie do konsolidacji nie doszło (o wrocławskich próbach i perspektywach konsolidacji mówił niedawno na łamach FA prof. Jarosław Bosy, rektor UPWr).

MK, PK, źródło: UMW

 

Trudne konsolidacje

 

Dyskusja (0 komentarzy)