Aktualności
Szkoły wyższe
12 Marca
Opublikowano: 2021-03-12

Wsparcie dla uczelni zawodowych

Piętnaście uczelni zawodowych, które mogą się pochwalić najlepszymi wynikami swoich absolwentów na rynku pracy, otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1 mln zł na doskonalenie jakości procesu kształcenia. 

Wsparcie finansowe wypłacane jest uczelniom w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Uczelnie mogą wydać środki na cele, które podniosą jakość kształcenia, np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów itp.

W tegorocznej edycji znalazły się dwie uczelnie – z Kalisza i Tarnobrzega – które w ramach DID nagrodzono po raz pierwszy oraz cztery –  z Oświęcimia, Gniezna, Koszalina i Legnicy – które otrzymały wsparcie w każdym z dotychczasowych konkursów. Lista rankingowa:

 1. Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 3. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 4. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 5. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 6. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 7. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 8. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 9. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
 10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 11. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
 13. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
 14. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 15. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Uczelnie w konkursie DID są wyłaniane w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów. ELA gromadzi dane o ekonomicznych losach absolwentów wszystkich kierunków studiów z wszystkich uczelni w kraju. Dzięki temu jest w stanie ustalić, ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy i ilu wśród nich jest bezrobotnych. Jeśli chodzi o monitoring ELA wykorzystany do Dydaktycznych Inicjatyw Doskonałości kluczowe są dwa mierniki: względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, a także względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wartości te pokazują, jak osiągnięte wykształcenie wpływa na rzeczywistą sytuację zawodową i materialną absolwenta.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)