Aktualności
Wybory 2024
19 Kwietnia
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-04-19

Prof. Bogumiła Kaniewska nadal na czele UAM

Prof. Bogumiła Kaniewska będzie nadal kierować Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W wyborach rektora na kadencję 2024–2028 była jedyną kandydatką.

Wybory na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się 19 kwietnia. O fotel rektora na kadencję 2024–2028 ubiegała się tylko jedna kandydatka – prof. Bogumiła Kaniewska. W głosowaniu wzięło udział 192 spośród 200 uprawnionych elektorów. Do uzyskania wymaganej większości potrzebnych były 97 głosów. „Za” obecnie urzędującą rektor opowiedziało się 149 osób, przeciwnych było 40, trzech elektorów wstrzymało się od głosu. Tym samym prof. Bogumiła Kaniewska pozostaje w fotelu rektora na kolejne cztery lata.

Rozszyfrowując skrót UAM powiedziałabym, że jesteśmy uniwersytetem ambitnym i mocnym. W następnej kadencji mamy kilka priorytetów. To przede wszystkim umiędzynarodowienie, rozwój programu Uczenia Badawcza, unowocześnienie dydaktyki i badań. W tym roku kończymy 105 lat, zaczęliśmy znakomicie następne stulecie naszej historii. Życzę, by były to lata powodzenia, satysfakcji i względnego spokoju – nakreśliła tuż po ogłoszeniu wyników plany na przyszłość.

W programie wyborczym zapowiedziała wprowadzenie nowego modelu oceny nauczycieli akademickich. Zamierza także zwiększyć potencjał kadry naukowej poprzez zatrudnianie młodych liderów grup badawczych. Chce wprowadzić do oferty nowe kierunki odpowiadające na wyzwania rynku pracy oraz zwiększyć synergię kształcenia i badań naukowych. Planuje opracować nowe metodyki kształcenia studentów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W zakresie inwestycji wskazuje m.in. powstanie Centrum Cyfryzacji na Morasku, stworzenie siedziby dla Muzeum UAM oraz przystosowanie budynków Nadnoteckiego Instytutu w Pile do potrzeb Collegium Medicum.

Prof. Bogumiła Kaniewska jest literaturoznawczynią, polonistką, tłumaczką. Specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. W 1988 roku ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005-2012 pełniła funkcję zastępczyni dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej, a w roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Funkcję tę piastowała przez jedną kadencję, do 2016 roku, kiedy to została wybrana na prorektora ds. studenckich. W 2020 roku została po raz pierwszy wybrana na rektora UAM.

W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim literaturą XX wieku, teorią przekładu, a ostatnio także literaturą dla dzieci. Zainicjowała takie projekty, jak program wsparcia psychologicznego dla studentów, a także akcję „Widzialna Ręka UAM”. Bierze aktywny udział w projekcie „Gdy Nauka jest Kobietą”.

W bieżącej kadencji jest przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Zasiada w Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Od 1994 roku należy do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Działa także w Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)