Aktualności
Wybory 2024
25 Stycznia
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2024-01-25

Prof. Piotr Stepnowski nadal rektorem Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. Piotr Stepnowski będzie rektorem Uniwersytetu Gdańskiego przez kolejne cztery lata. Wybory, w których był jedynym kandydatem, odbyły się 25 stycznia. 

Statut Uniwersytetu Gdańskiego dopuszcza możliwość udziału w wyborach tylko jednego kandydata. Cztery lata temu było dwóch pretendentów, w tym m.in. późniejszy zwycięzca – prof. Piotr Stepnowski. Zarówno Rada, jak i Senat, zaopiniowały pozytywnie jego kandydaturę także w wyborach na kadencję 2024–2028. Głosowanie odbyło się w czwartek 25 stycznia.

Wzięło w nim udział 122 elektorów. Za urzędującym rektorem opowiedziało się 107, przeciwko było 6, a 9 wstrzymało się od głosu. Tym samym prof. Piotr Stepnowski uzyskał reelekcję i będzie zarządzał uczelnią przez kolejne cztery lata.

Uniwersytet Gdański jest dla mnie nie tylko moją Alma Mater, ale przede wszystkim nierozerwalną częścią mojego życia. Cieszę się, że tak duża część naszej społeczności akademickiej podziela moją wizję uniwersytetu. Zrobiliśmy już bardzo dużo, wspólnie zbudowaliśmy na nowo markę uczelni otwartej, dostępnej, przyjaznej, rozwijającej się i mocnej naukowo, ale też szanującej dobrą tradycję, pamięć tych, którzy ją współtworzyli i budowali jej fundamenty. Przed nami jednak kolejne wyzwania – dalsze wspieranie doskonałości naukowej, włączanie się w nurt nowoczesnej dydaktyki akademickiej, nieustanne wspieranie różnych przejawów umiędzynarodowienia, umacnianie naszych strategicznych partnerstw – SEA EU i Związku Uczelni Fahrenheita. Jestem przekonany, że to co udało nam się osiągnąć do tej pory, daje wspaniałą przestrzeń do twórczego i odważnego pokonywania tych wyzwań, do budowania uniwersytetu, który po prostu bardzo lubimy i z którego jesteśmy dumni! – powiedział po wyborze prof. Stepnowski.

programie na kolejną kadencję zawarł m.in. opracowanie programu umożliwiającego rozwój bazy badawczej w naukach społecznych; stworzenie i wdrożenie uniwersyteckiego systemu otwartych danych badawczych w oparciu o repozytoria UG; uruchomienie Uniwersyteckiego Zespołu Liderów Komercjalizacji wspierającego dyscypliny naukowe w przygotowywaniu strategii pozyskiwania przychodów z usług badawczych; powołanie Studenckiego Inkubatora Przedsiębiorczości jako miejsca profesjonalnych szkoleń dla studentów i doktorantów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania finansowania i partnerów zewnętrznych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poruszania się na rynku pracy; systemowe powiązanie zakresu obowiązków i charakteru stanowiska pracy z wysokością wynagrodzenia; usystematyzowane zasady premiowania jakości, efektywności i osiągnięć pracowników uczelni.

Prof. Piotr Stepnowski jest rektorem Uniwersytetu Gdańskiego od 2020 roku. To uznany światowy autorytet w zakresie badań i ochrony środowiska. Organizował i był pierwszym dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka (2011–2012). W latach 2012–2016 sprawował funkcję dziekana Wydziału Chemii, a następnie przez cztery lata – prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Koordynował działania po stronie UG w zakresie budowy konsorcjum i przygotowania wniosku o uzyskanie statusu European University.

Jego zainteresowania naukowe obejmują badania mechanizmów rozprzestrzeniania i przemian chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metody ich analizy, a także ocenę toksykologiczną skutków ich występowania. Pionierskie badania dotyczące pozostałości farmaceutyków w środowisku naturalnym dowiodły obecności tych substancji nie tylko w ściekach komunalnych, ale także w wodach strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego czy w wybranych wodach głębinowych województwa pomorskiego. Wśród otrzymanych przez niego wyróżnień są m.in. Medal Wiktora Kemuli PTChem i KChA PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej oraz Nagroda Naukowa im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych.

MK, źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)