Aktualności
Życie akademickie
20 Lutego
Źródło: Shutterstock
Opublikowano: 2024-02-20

Akademicy na liście 100 osób wzmacniających cyfrowe kompetencje Polaków

Kilkanaście nazwisk ze środowiska akademickiego znalazło się na publikowanej co roku liście 100 osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do wzmacniania cyfrowych kompetencji Polek i Polaków. Zestawienie przygotowuje Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia w Polsce.

Umiejętności cyfrowe są dziś niezbędne dla poprawy jakości życia, rozwoju indywidualnego, ale także rozwoju gospodarki. Ich poprawa jest wyzwaniem cywilizacyjnym, stąd osoby działające w tym zakresie są doceniane poprzez umieszczenie ich na corocznej „LIŚCIE 100” przygotowywanej przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia. Trafiają na nią ci, którzy poprzez działalność edukacyjną, popularyzatorską, badawczą, analityczną, organizacyjną, wspieranie rzeczowe i finansowe projektów bądź opracowywanie polityk publicznych przyczyniają się do rozwijania umiejętności cyfrowych wśród Polek i Polaków.

Zestawienie opublikowano już po raz siódmy. W gronie laureatów za rok 2023 znalazło się kilkanaście osób ze środowiska akademickiego, w tym wiceprezes Polskiej Akademii Nauk:

 • Agnieszka Besiekierska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Kamil Czaplicki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Anna Firych-Nowacka – Politechnika Łódzka
 • Dariusz Jemielniak – Polska Akademia Nauk
 • Magdalena Kacprzak – Politechnika Białostocka
 • Jerzy Kosiński – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Tomasz Królikowski – Politechnika Koszalińska
 • Anna Michniuk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dagmara Modrzejewska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mirosław Mościcki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Hanna Pikus – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Piotr Plichta – Uniwersytet Wrocławski
 • Marlena Sakowska-Baryła – Uniwersytet Łódzki
 • Magdalena Sawicka – Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa – PIB
 • Krzysztof Silicki – Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa – PIB
 • Adam Stecyk – Uniwersytet Szczeciński
 • Bolesław Szafrański – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

W Kapitule konkursu znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, uczelni i instytucji edukacyjnych szczególnie skoncentrowanych na rozwijaniu kompetencji cyfrowych w Polsce.

MK

LISTA 100

Dyskusja (0 komentarzy)