Aktualności
Życie akademickie
03 Stycznia
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2022-01-03

Doktorant z Uniwersytetu Wrocławskiego na czele DFUP

Dominik Delczyk, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, stanął na czele Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich. Zastąpił na stanowisku przewodniczącego Jakuba Woźniaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który pełnił tę funkcję przez ostatnie dwie kadencje.

Wybory władz DFUP odbyły się pod koniec listopada w Zamku Uniejowskim. Nowym przewodniczącym organizacji został Dominik Delczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego, wiceprzewodniczącą – Anna Malewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a funkcję sekretarza będzie pełnił – Sebastian Barczak z Uniwersytetu Gdańskiego. Kadencja nowego Zarządu rozpoczęła się 1 stycznia 2022 roku.

Delczyk jest doktorantem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (IV rok studiów doktoranckich z zakresu nauk prawnych). Jego zainteresowania koncentrują się wokół prawa handlowego, prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej. Jest autorem 7 publikacji naukowych. Pracuje w kancelarii radcowskiej we Wrocławiu.

Ukończył studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Pełni m.in. funkcję przewodniczącego Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich oraz przewodniczącego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest także członkiem senackiej Komisji Finansów Uniwersytetu Wrocławskiego. W ubiegłym roku został Lokalnym Ambasadorem Praw Doktoranta w województwie dolnośląskim w ramach projektu realizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich zostało powołane w lipcu 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Członkami porozumienia są samorządy doktorantów uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Do głównych zadań organizacji należy: reprezentowanie interesów doktorantów wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej zrzeszającej środowisko doktorantów uniwersytetów; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących doktorantów; występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw doktorantów do władz państwowych i uniwersyteckich zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)