Aktualności
Życie akademickie
26 Listopada
Źródło: www.kewinlewicki.pl
Opublikowano: 2022-11-26

Kewin Lewicki nowym przewodniczącym PSRP

Kewin Lewicki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie został nowym przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zastąpi na tym stanowisku Mateusza Grochowskiego.

Wybory nowych władz Parlamentu Studentów na kadencję 2023–2024 odbyły się w piątek, 25 listopada, podczas XXVII Zjazdu Delegatów. Na nowego przewodniczącego organizacji został wybrany Kewin Lewicki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Był jedynym kandydatem na to stanowisko. To siedemnasty w historii sternik PSRP i pierwszy wywodzący się z uczelni zawodowej. Zastąpi sprawującego tę funkcję od 2020 roku Mateusza Grochowskiego.

Swoją przygodę z samorządem studenckim Lewicki rozpoczął w 2018 roku, kiedy został przewodniczącym Komisji ds. Projektów Uczelnianej Rady Samorządu Studentów ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W jej ramach współorganizował i koordynował m.in. Niedźwienalia – Juwenalia Chełmskie. W 2020 r. objął stanowisko przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. Zasiadał w Senacie oraz Radzie Uczelni. W latach 2020–2022 sprawował funkcję przewodniczącego Forum Uczelni Zawodowych.

W wyborach na szefa PSRP startował z hasłem #ParlamentWSZYSTKICHstudentów. Wśród największych wyzwań nadchodzącej kadencji wymieniał m.in. dalszą pomoc dla studentów dotkniętych wojną w Ukrainie, wsparcie samorządów uczelnianych w akcjach promujących ideę samorządności, rozszerzenie oferty szkoleniowej PSRP. Zadeklarował kontynuację projektów mających na celu uświadomienie, jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne.

Planuje zwiększyć zaangażowanie PSRP w działalność European Student Union i Visegrad Group. W swoim programie wspomina m.in. o pomyśle organizacji Board Meeting ESU. Zamierza także wyjść z inicjatywą do członków samorządów studenckich i zorganizować cykl spotkań z nimi. Chce również pozyskać nowych partnerów biznesowych dla PSRP. Jednym z postulatów jest też wsparcie Rzecznika Praw Studenta tak, aby czas oczekiwania na pomoc był jak najkrótszy. Zapowiada również ustawowe umocowanie tej instytucji.

W skład nowej Rady Wykonawczej PSRP weszli:
  • Julia Bednarska (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) – wiceprzewodnicząca
  • Jakub Stefaniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – wiceprzewodniczący
  • Urszula Lis (Politechnika Warszawska) – współpraca zagraniczna
  • Waldemar Wojna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – dydaktyka i jakość kształcenia
  • Ewa Staruch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – współpraca z otoczeniem samorządowym
  • Mateusz Salamon (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – ewaluacja
  • Małgorzata Poszwa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – sprawy prawno-socjalne
  • Paweł Zdybel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) – współpraca zewnętrzna.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest niezależną ogólnopolską organizacją, będącą ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce. Zrzesza samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w kraju. Istnieje nieprzerwanie od 1995 roku. W tym okresie zorganizował setki projektów, wyszkolił kilkadziesiąt tysięcy samorządowców studenckich oraz współtworzył akty prawne kluczowe dla środowiska akademickiego.

Mariusz Karwowski

Dyskusja (0 komentarzy)