Aktualności
Życie akademickie
09 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-02-09

Mistrzowie internacjonalizacji

Międzynarodowa popularność polskich uczelni nie bierze się znikąd – to efekt pracy wielu osób, które angażują się w proces internacjonalizacji. Najwybitniejsi z tego grona są corocznie honorowani prestiżową Nagrodą Środowiskową „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”.

Wyróżnienia przyznaje Kapituła składająca się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia (m.in. NAWA, FRSE, Perspektywy). Jej pracami kieruje prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Nagroda promuje osoby, które otwierają nasze szkoły wyższe na inne doświadczenia i kultury. Jest to ważne wyróżnienie środowiskowe, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma wielką wartość – podkreśla Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator nagrody.

Tegorocznymi laureatami zostali:

  • Wybitna Gwiazda (Distinguished Star) – prof. Mykhailo Zgurovsky, rektor Politechniki Kijowskiej

Został nagrodzony za wspieranie polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej i naukowej. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć na tym polu, m.in. w zakresie doktoryzowania czy edukacji w ramach podwójnego dyplomowania.  Od 2010 roku na Politechnice Kijowskiej działa Centrum Ukraińsko-Polskie. Dzięki niemu na terenie uczelni wzniesiony został pomnik prof. Wojciecha Świętosławskiego, absolwenta Politechniki Kijowskiej, a następnie rektora Politechniki Warszawskiej i ostatniego ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego II RP. Mimo trwającej wojny i zaangażowania w utrzymanie działalności uczelni w niezwykle trudnych okolicznościach prof. Zgurovsky aktywnie angażuje się w umocnienie współpracy z polskimi uczelniami.

  • Gwiazda Zarządzania (Management Star) – prof. Anna Jurkowska-Zeidler, prorektorka ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego

Vice-rektor sojuszu europejskiej sieci 9 nadmorskich uniwersytetów SEA-EU oraz przewodnicząca nowo powstałej Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia KRASP. Nagrodę otrzymała m.in. za zorganizowanie na UG konferencji „Solidarni z Ukrainą” i projektu mikrograntów dla ukraińskich naukowców.

  • Gwiazda Dyplomacji Publicznej (Public Diplomacy Star) – ks. prof. Piotr Nawrot, SVD z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Jest teologiem i muzykologiem, od 1995 r. pełni funkcję dyrektora muzycznego w kościele katedralnym w La Paz (Boliwia). Nagrodę otrzymał za działalność naukową, muzyczną i publiczną w Boliwii oraz w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Ksiądz Nawrot prowadził liczne wykłady nie tylko w Południowej i Północnej Ameryce, ale również w wielu krajach Europy, przyczyniając się do popularyzacji naszego kraju, jego nauki i kultury.

  • Gwiazda Badań (Research Star) – prof. Dorota Dobija z Akademii Leona Koźmińskiego

Profesor nauk ekonomicznych, ekspertka w dziedzinie rachunkowości i finansów, dyrektorka Szkoły Doktorskiej oraz kierowniczka Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Nagrodę otrzymała nie tylko za swoje badania, ale także za międzynarodową aktywność naukową.  Pracowała jako visiting professor w wielu uniwersytetach w USA i w Europie; koordynowała liczne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze w zakresie m.in. zarządzania wiedzą i ładu korporacyjnego.

  • Gwiazda Rozwoju (Development Star) – Magdalena Kudewicz-Kiełtyka z Politechniki Śląskiej

Kieruje Biurem Rozwoju w pionie prorektora ds. nauki i rozwoju PŚl. Jest uczelnianym koordynatorem ds. wyróżnienia HR Excellence in Research, kieruje zadaniem strategicznym dotyczącym akredytacji międzynarodowych. Członkini zespołu odpowiedzialnego za opracowanie Strategii Rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2021–2026, w obszarze umiędzynarodowienia. Działa także w innych uczelnianych zespołach, m.in. ds. rankingów, ds. systemu kontroli zarządczej. Nagrodę przyznano za działanie na rzecz zaangażowania swojej uczelni w umiędzynarodowienie oparte na jakości.

  • Gwiazda Kształcenia (Teaching Star) – prof. Michał Dziekoński z Akademii WSB

Stworzył na uczelni autorski program przedmiotu zarządzanie międzykulturowe (zajęcia online) oraz autorską grę symulacyjną MultiCulture, która jest obowiązkowym elementem wszystkich programów MBA realizowanych w Akademii WSB. Nagrodę otrzymał za umiejętne i twórcze przekazywanie własnego szerokiego międzynarodowego doświadczenia swoim studentom.

  • Gwiazda Marketingu (Marketing Star) – Marta Foryś z Akademii Górniczo-Hutniczej

W AGH pracuje od 2002 r., początkowo jako International Students Officer w Międzynarodowej Szkole Inżynierskiej AGH, a w latach 2006–2022 kierowała Działem Współpracy z Zagranicą AGH. Obecnie dyrektorka Centrum Spraw Międzynarodowych Akademii Górniczo-Hutniczej. W latach 2021–2022 przewodniczyła sieci IROs Forum. Ekspertka w dziedzinie współpracy z Wietnamem oraz relacji z absolwentami zagranicznymi. Nagroda za otwartość, cierpliwość i konsekwencję, z jaką prowadzi skuteczną działalność marketingową na rzecz umiędzynarodowienia uczelni.

  • Wschodząca Gwiazda (Rising Star) – Anna Maria Jarosławska z Politechniki Wrocławskiej

Nagroda dla osób zajmujących się umiędzynarodowieniem, które mają nie więcej niż 35 lat, a ich działania obiecująco rokują na przyszłość w tym obszarze nie tylko na macierzystej uczelni, ale także w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Kieruje Działem Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej. Koordynuje projekty „Study in Wrocław”, „Study in Poland”, NAWA „Welcome to Poland – Cool Wrocław Tech” oraz „Spinaker – Create i Switch”. Nagrodę przyznano za niestandardowe podejście do promocji uczelni i zaangażowanie w integrację środowiska akademickiego oraz mieszkańców Wrocławia z przyjeżdżającymi na PWr zagranicznymi studentami.

Uroczyste wręczenie nagród „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023” odbędzie się w czwartek, 9 lutego, podczas wieczornej Gali na konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2023” organizowanej wspólnie przez KRASP, Perspektywy i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

źródło: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Dyskusja (0 komentarzy)