Aktualności
Życie akademickie
26 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-26

Najlepsi studenci zagraniczni w Polsce 2021

Brazylia, Kanada, Indie i Białoruś – z tych krajów pochodzą laureaci XI edycji konkursu INTERSTUDENT. Gala wręczenia nagród odbyła się online podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest w ramach programu „Study in Poland” przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Kapituła wskazuje laureatów spośród cudzoziemców kształcących się w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w uczelniach publicznych i niepublicznych. Warunkiem udziału jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna czy sportowa – oraz dobre wyniki w nauce i uczestnictwo w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszali ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. Do XI edycji konkursu wpłynęła rekordowa liczba 140 zgłoszeń. Kapituła wybrała osoby, których dokonania uznano za szczególnie warte wyróżnienia:

  • w kategorii studia licencjackie: Lara Maria Guedes Gonçalves Costa z Brazylii, studentka International Relations and Area Studies Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od bliskich – rodziny i przyjaciół – dzieli ją aż 8 tysięcy kilometrów, nie widziała się z nimi od ponad roku. W Polsce jest nie tylko wyróżniającą się studentką, ale także osobą zaangażowaną w promowanie studiowania w naszym kraju oraz oddaną wolontariuszką. Aktywnie współpracuje z organizacjami studenckimi, a wraz z koleżanką z IRAS i Brazylijskim Stowarzyszeniem Studentów (BRASA) przygotowała przewodnik „Jak studiować w Polsce”, który zawiera szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji na polskie uczelnie i listę formalności do załatwienia przed wyjazdem. Polskie uczelnie pokazano w nim jako miejsca przyjazne obcokrajowcom i dające wiele możliwości rozwoju naukowego. Przewodnik, rozpowszechniany poprzez media społecznościowe, trafił do 25 tys. brazylijskich studentów. W ostatnich miesiącach opracowywała także materiały informacyjne dla doktorantów z Federalnego Uniwersytetu Alagoas, co daje szansę na zwiększenie wymiany akademickiej między tą uczelnią a Uniwersytetem Jagiellońskim. Jest również wolontariuszką Wspólnoty Hanna w Krakowie, która pomaga bezdomnym. Odpowiada za rozdzielanie żywności dla potrzebujących.

  • w kategorii studia magisterskie: Marlon Souza Luis z Kanady, student Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Jest cierpliwy, wytrwały i nieustannie chętny do pomocy innym – pacjentom, ich rodzinom, a także kolegom i koleżankom studentom. Prowadzi m.in. studencki projekt edukacyjny „Fun with English”, ucząc chore dzieci i ich rodziców języka angielskiego poprzez wspólne gry i zabawy. Organizuje akcje charytatywne na rzecz pacjentów oddziałów dziecięcych gdańskich szpitali we współpracy z trójmiejskimi firmami i fundacjami, warsztaty dla studentów. Na początku pandemii, gdy w szpitalach brakowało środków ochrony osobistej, przewodził małej grupie studentów, którzy wytwarzali na drukarce 3D przyłbice, maski i jednorazowe osłony na termometry. Wszystkie jego działania na rzecz środowiska studenckiego GUMed są nacechowane ideami otwartości, tolerancji kulturowej, religijnej i społecznej. Jest zaangażowany w uczelnianą kampanię antydyskryminacyjną „Kultura Szacunku/Culture of Respect”. Za jego sprawą w 2019 roku na GUMed odbyła się pierwsza studencka konferencja onkologiczna przeprowadzona wyłącznie po angielsku. Jest także współautorem pracy przyjętej do druku w prestiżowym tytule „Cardiology Journal” i członkiem lub przewodniczącym licznych kół naukowych. Myśli o kardiologii jako swojej przyszłej specjalizacji. Po ukończeniu studiów (w czerwcu tego roku) planuje ślub. Jego narzeczoną jest absolwentka studiów w języku polskim na GUMed, którą poznał podczas jednej z akcji charytatywnych.

  • w kategorii studia doktoranckie: Yash Chawla z Indii, doktorant na Politechnice Wrocławskiej.

Jest aktywnym członkiem społeczności Politechniki Wrocławskiej od momentu przyjazdu do Polski w roku 2017. Prowadzi badania, organizuje konferencje naukowe, realizuje ważne projekty, udziela się jako wolontariusz. Jego energia i entuzjazm zdają się być niewyczerpane. Niedawno został uznany za Najlepszego Młodego Badacza w dziedzinie zarządzanie i nauki o jakości na PWr za swoje publikacje w prestiżowych tytułach naukowych. Podczas studiów doktorskich Yash zainicjował dwa wybitne projekty badawcze. Pierwszy z nich: Consumer Awareness and Acceptance on Smart Meters miał pierwotnie zbadać konsumentów z Polski i Indii, ale udało się go rozszerzyć na osiem innych krajów (łącznie z Australią!). Drugi projekt Predictors and Outcomes of Public Knowledge about COVID-19 umożliwił utworzenie konsorcjum składającego się z 15 badaczy z 14 krajów, którzy zebrali 15 553 odpowiedzi ze 121 krajów. Projekt zakończyła seria publikacji, obecnie trwa druga faza tego badania. Młody doktorant odbył wiele podróży badawczych, prowadził także zajęcia na zagranicznych uczelniach. Wiele energii poświęcił na koordynację zimowych i letnich szkół Wydziału Informatyki i Zarządzania i prowadzenie zajęć, najpierw stacjonarnie, a w roku 2021 – online. Zaprojektował i nakręcił materiały wideo dotyczące programów wymiany studenckiej. Jest przedstawicielem dziekana wydziału, wspiera zagranicznych studentów zarówno przed przyjazdem do Polski, pomagając im w załatwieniu formalności, jak i podczas pobytu w naszym kraju. Odwiedza jako wolontariusz szkoły i przedszkola we Wrocławiu oraz okolicach, przekazując najmłodszym wiedzę o swoim kraju i ucząc dzieci otwartości na inne kultury.

Dodatkowo postanowiono przyznać Nagrody Specjalne. Ich laureatami zostali:

  • Deepjyoti Nath z Indii, student Uniwersytetu Łódzkiego – za skonstruowanie i wdrożenie w dobie pandemii robota do dezynfekcji

Jako 20-latek założył swój pierwszy startup – serwis restauracyjny online. W czasach pandemii podjął zupełnie inne wyzwanie: opracował i wdrożył bezobsługowego robota do dezynfekcji przestrzeni publicznych za pomocą lamp UV. Urządzenie może być używane w szpitalach, laboratoriach czy sklepach. Projekt Deepjyoti jest skomplikowanym i zaawansowanym technologicznie przedsięwzięciem z pogranicza robotyki, automatyki i sztucznej inteligencji. Robot ma cechę, na której szczególnie zależało młodemu konstruktorowi: biorąc pod uwagę koszty jego zakupu i obsługi, powinien być bardziej dostępny także dla krajów mniej zamożnych. Chodzi o to, by również tam można było skutecznie walczyć z epidemią COVID-19. Zaprojektowanie takiego urządzenia wymagało nie tylko bardzo dobrej znajomości zagadnień informatycznych, ale także doskonałej organizacji i umiejętności globalnej współpracy. W ciągu roku Deepjyoti udało się zebrać międzynarodowy zespół projektowy, uzyskać dofinansowanie startowe z hiszpańskiego akceleratora przedsiębiorczości City Robotics, skonstruować działający prototyp urządzenia oraz przeprowadzić pierwsze testy, podczas których potwierdzono jego skuteczność. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wprowadzenie na rynek robota skonstruowanego przez indyjskiego studenta UŁ przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa epidemiologicznego osób przebywających w przestrzeniach publicznych.

  • Aliaksandra Shmyk z Białorusi, studentka Politechniki Warszawskiej – za popularyzację nauki i techniki wśród młodzieży

Tworzenie łazików marsjańskich to jedna z jej pasji. Bierze ponadto udział w konferencjach naukowych i zawodach inżynierskich, organizuje warsztaty robotyczne dla dzieci, pracuje w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Przyjechała do Polski w roku 2018, najpierw na intensywny kurs języka polskiego. Już jako słuchaczka kursu aktywnie angażowała się w działania integrujące studentów międzynarodowych. Bardzo dobre wyniki, jakie osiągnęła na zakończenie kursu, umożliwiły jej podjęcie studiów w języku polskim na Politechnice Warszawskiej. Od 2018 roku jest aktywnym członkiem Studenckiego Koła Astronautycznego, angażując się w pracę nad budową łazika marsjańskiego Sirius, przeznaczonego do udziału w zawodach European Rover Challenge (ERC) oraz University Rover Challenge (URC). W roku 2019 Sirius zajął 4. miejsce w zawodach ERC. Od 2019 roku jest koordynatorką Sekcji Robotycznej w Studenckim Kole Astronautycznym. Zajmuje się sprawami organizacyjnymi oraz finansowymi sekcji, a także oprogramowaniem w projekcie mobilnej platformy Gaja. Wspólnie z zespołem z Sekcji Robotycznej wiele razy prezentowała łazik Sirius i platformę Gaja podczas wydarzeń promujących naukę, technologię i przemysł kosmiczny. Prowadziła także zajęcia i warsztaty dla dzieci związane z robotyką, była również jednym z głównych organizatorów Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków IYPT 2019. Od września ub.r. Aliaksandra pracuje w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, w którym wcześniej była na praktykach studenckich. Projektuje i programuje mikroprocesorowe układy sensorowe na potrzeby prac badawczo-rozwojowych, a także planuje i przeprowadza badania akustyczne. Oprócz maksymalnego zaangażowania w życie naukowe i pracę, znajduje czas na wspieranie potencjalnych kandydatów na studia na swojej uczelni, działając poprzez media społecznościowe oraz współpracując z biurem studentów zagranicznych PW. Jest prawdziwą ambasadorką swojego wydziału i Politechniki Warszawskiej.

Konkurs pod Honorowym Patronatem prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, organizuje Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Partnerami są: KRASP, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Gospodarzem dwudniowej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021” jest w tym roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

MK, źródło: www.studyinpoland.pl

Dyskusja (0 komentarzy)