Aktualności
Życie akademickie
01 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-02-01

Największy na świecie ekosystem Quantum Cybersecurity startuje na UG

W Gdańsku powstaje największy na świecie ekosystem w zakresie Quantum Cybersecurity. To efekt współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z fundacją Quantum Cybersecurity Hub Europe.

Umowę, dzięki której realne staje się połączenie biznesu z dziedziną nowych technologii kwantowych w zakresie cyberbezpieczeństwa, podpisano w poniedziałek 31 stycznia. Sygnatariuszami porozumienia są: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – prorektor ds. innowacji i współpracy z otoczeniem gospodarczym Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Marcin Pawłowski z Centre for Theory of Quantum Technologies UG (ICTQT) oraz Sebastian Zimnol – prezes Zarządu fundacji Quantum Cybersecurity Hub Europe.

Kwestia bezpieczeństwa cyfrowego nabiera coraz większego znaczenia. Gdy komunikujemy się z naszym bankiem lub gdy chcemy np. zabezpieczyć swoje konto za pomocą hasła, musimy coś zaszyfrować. Kwantowe cyberbezpieczeństwo to jest już nasza rzeczywistość – przekonuje dr Marcin Pawłowski z ICTQT, który pełni też rolę mentora naukowego w ramach Rady Dyrektorów.

Współpraca zakłada m.in. wspólne pozyskiwanie środków i funduszy oraz prowadzenie projektów, prac badawczych, naukowych i rozwojowych w obszarze rozwoju technologii kwantowych, w zakresie cyberbezpieczeństwa standardowego i kwantowego.

Innym obszarem są działania w zakresie ochrony własności intelektualnej, co zwiększa szansę na skuteczne poszukiwanie podmiotów gospodarczych i partnerów biznesowych zainteresowanych komercjalizacją oraz wdrażaniem wyników badań naukowych związanych z technologią kwantową, w tym zwłaszcza cyberbezpieczeństwa – mówi Katarzyna Gronowska, dyrektor CTT UG.

Dodatkowo planowane są konferencje, seminaria, szkolenia i inne wydarzenia związane z promocją badań nad cyberbezpieczeństwem standardowym i kwantowym, a także działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości przemysłu w tym zakresie.

W ramach współpracy powstanie też platforma edukacyjna, która zostanie udostępniona podmiotom gospodarczym, organizacjom, uniwersytetom, szkołom i osobom prywatnym. Tym samym w Gdańsku powstanie największy na świecie ekosystem w zakresie Quantum Cybersecurity.

Prace badawcze nad rozwojem technologii kwantowych ze szczególnym uwzględnieniem podstaw fizyki kwantowej, komunikacji kwantowej, nowych technik obliczeniowych oraz kwantowego cyberbezpieczeństwa są prowadzone w oparciu o finansowanie pozyskane od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu „International Centre for Theory of Quantum Technologies”, realizowanego w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Na utworzenie ICTQT uczelnia otrzymała 35 mln zł. Na czele Centrum stoi prof. Marek Żukowski, ekspert w dziedzinie mechaniki kwantowej i kwantowej interferometrii. W powołanej w 2018 roku jednostce pracuje sześć grup badawczych. Zagranicznym partnerem strategicznym jest Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej Austriackiej Akademia Nauk (IQOQI-Vienna), jeden z najlepszych ośrodków w tej dziedzinie na świecie. Warto przypomnieć, że to właśnie na UG narodziła się słynna na całym świecie gdańska szkoła informatyki kwantowej.

MK, źródło: UG

 

Fot. Mateusz Byczkowski
Dyskusja (0 komentarzy)