Aktualności
Życie akademickie
30 Listopada
Źródło: www.musial-karg.pl
Opublikowano: 2022-11-30

Nowa prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanęła na czele Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Zastąpiła sprawującego funkcję prezesa przez ostatnie dwie kadencje prof. Arkadiusza Żukowskiego. 

Dotychczasowa wiceprezes PTNP pracuje w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniach nad demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej oraz ze współpracą transgraniczną na granicy polsko-niemieckiej. Jest koordynatorem działalności Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka”, której celem są interdyscyplinarne badania nad Konfederacją Szwajcarską (m.in. szwajcarskim systemem politycznym, federalizmem, demokracją bezpośrednią, stosunkami Szwajcarii np. z Polską i innymi państwami, relacjami na linii Szwajcaria-UE), wymiana doświadczeń i wiedzy związanych z badaniami na temat tych zagadnień, organizowanie przedsięwzięć naukowych poświęconych Szwajcarii, a także realizacja różnego rodzaju projektów, grantów o charakterze krajowym i międzynarodowym. Prowadzi także badania w ramach Center for Direct Democracy Studies na Uniwersytecie w Białymstoku.

Jest autorką wielu publikacji naukowych na temat elektronicznej partycypacji, e-voting, demokracji bezpośredniej. W latach 2016–2020 pełniła funkcję prodziekana ds. badań i rozwoju, a od 2020 r. prodziekana ds. badań i współpracy naukowej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jest także członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN (2020–2023), Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz prezesem Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Od lat związana z polsko-niemiecką instytucją dydaktyczno-naukową – Collegium Polonicum w Słubicach.

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych powstało w listopadzie 1957 roku. Zrzesza około 500 członków zorganizowanych w 20 oddziałach krajowych i 12 sekcjach naukowych. Jest członkiem środkowoeuropejskiej, ogólnoeuropejskiej i światowej organizacji politologów: Central European Political Science Association, European Confederation of Political Science Associations oraz International Political Science Association, a także europejskiego konsorcjum badawczego European Consortium for Political Research.

MK, źródło: www.musial-karg.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)