Aktualności
Życie akademickie
15 Lipca
Fot. Tomasz Ściężor
Opublikowano: 2021-07-15

Politechnika Gdańska w międzynarodowej sieci pomiaru jasności nieba

Politechnika Gdańska jako pierwsza jednostka badawcza w Polsce dołączyła do międzynarodowej sieci pomiaru jasności nieba Globe at Night – Sky Brightness Monitoring Network (GaN-MN).

Inicjatorem pomysłu była dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska z Wydziału Architektury PG, która kieruje interdyscyplinarną grupą badawczą ILLUME zajmującą się minimalizacją wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym na ludzi, florę i faunę. Jej członkowie szukają praktycznych rozwiązań, które pozwoliłyby ograniczyć ten problem. Grupa opracowuje również metodologie pomiarów zanieczyszczenia światłem sztucznym przy pomocy nowoczesnych metod fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, opierających się m.in. o przetwarzanie i analizę danych pozyskanych przy pomocy drona wyposażonego w sensory światłoczułe.

Zaangażowanie grupy doprowadziło do włączenia Politechniki Gdańskiej do międzynarodowej sieci pomiaru jasności nieba Globe at Night – Sky Brightness Monitoring Network (GaN-MN). Uczelnia jest pierwszą jednostką badawczą w Polsce, która znalazła się w tej sieci obejmującej 19 krajów, m.in. Niemcy, Holandię, Brazylię, Japonię, Mongolię, Chiny i Argentynę. Pomiary wykonywane są przy pomocy specjalistycznego czujnika SQM-LE firmy Unihedron przeznaczonego do długoterminowego monitorowania. Cała sieć liczy 64 czujniki.

W Gdańsku czujnik SQM-LE został umieszczony na dachu Gmachu B. Pozwala on na pomiar jasności nieba na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej w trybie ciągłym. Dołączenie do sieci umożliwia dostęp do danych ze wszystkich czujników będących w sieci GaN-MN i tym samym zwiększenie jakości badań nad zanieczyszczeniem światłem sztucznym w nocy prowadzonych przez grupę ILLUME. Pozwala również na zwrócenie uwagi na występowanie zjawiska, jakim jest zanieczyszczenie światłem sztucznym i jego negatywnego wpływu na zdrowie człowieka oraz funkcjonowanie środowiska przyrodniczego.

Zmiany jasności nieba w czasie są również jednym z aspektów badań prowadzonych w ramach grantu: „Innowacyjna metoda monitorowania zanieczyszczenia światłem sztucznym w środowisku naturalnym i zurbanizowanym z wykorzystaniem bezzałogowych platform latających (dronów)” finansowanego w ramach programu Argentum Triggering Research Grants pod kierownictwem dr inż. Katarzyny Bobkowskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

MK, źródło: PG

Zgaśmy sztuczny księżyc!


 

 

Dyskusja (0 komentarzy)