Aktualności
Życie akademickie
26 Czerwca
Fot. Jan Zych
Opublikowano: 2023-06-26

Politechnika Krakowska i instytut Łukasiewicza wzmacniają współpracę

Politechnika Krakowska i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych podpisały umowę o strategicznej współpracy w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego.

W Krakowskiej Hucie Szkła porozumienie sygnowali prof. Andrzej Szarata – rektor uczelni oraz dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk – dyrektor instytutu. W ramach współpracy naukowej obu instytucji planowane są projekty badawcze oraz tworzenie konsorcjów naukowo-badawczych (w tym międzynarodowych), które skoncentrują się na wdrażaniu innowacyjnych technologii przemysłowych w obszarze Zrównoważonego Rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu, zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności nauki i ochrony środowiska naturalnego. Przewidziana jest także wymiana kadry naukowej, organizacja staży naukowych oraz praktyk dla studentów. Warto zaznaczyć, że absolwenci Politechniki Krakowskiej stanowią istotną część kadry instytutu.

Naszym celem jest wzmocnienie pozycji małopolskich ośrodków naukowych nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej. Połączenie sił naszych jednostek wzmocni potencjał naukowy, przyczyniając się do rozwoju regionu. Jednocześnie stworzy mocny fundament, żeby ubiegać się o międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe m.in. w programie Horyzont Europa. Łukasiewicz ma ambicje bycia liderem w pozyskiwaniu tego typu środków finansowych, a Politechnika Krakowska jest niewątpliwie idealnym partnerem dla takich planów w zakresie budownictwa – przekonuje dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Jak dodaje rektor PK, uczelnię i instytut łączą podobne zainteresowania badawcze i wysoki poziom specjalizacji kadry naukowej.

We współpracę zaangażowani będą przede wszystkim nasi eksperci z Wydziałów Inżynierii Lądowej oraz Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Już dzisiaj nasi naukowcy, zwłaszcza z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych oraz Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, realizują wraz z instytutem staże i wymiany pracowników. Podjęliśmy też wspólne działania m.in. w zakresie promowania doktoratów wdrożeniowych, poszerzania oferty badawczej dotyczącej np. oceny odporności ogniowej  materiałów i konstrukcji budowalnych. Łącząc nasze potencjały, stajemy się atrakcyjniejszym partnerem dla otoczenia przemysłowego – podkreśla prof. Andrzej Szarata.

Politechnika i instytut będą wykorzystywać swoje zasoby sprzętowe oraz potencjał ekspercki, aby wspólnie prowadzić projekty naukowo-badawcze. Jednym z obszarów ma być bezpieczeństwo pożarowe i ochrona przed hałasem.

Już dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy liderem badań ogniowych w Polsce – zwraca uwagę Michał Wieczorek, dyrektor Centrum Szkła i Materiałów Budowlanych. – Jako jedyni w tej części Europy posiadamy ścianę wysoką na 10 m, na której prowadzimy badania zgodnie z brytyjską normą BS 8414-1. Dają one możliwość symulacji rzeczywistego scenariusza pożaru na wysokim budynku i określenia zakresu rozprzestrzeniania ognia przez systemy elewacyjne. Wykonujemy badania reakcji na ogień, odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne dla m.in. systemów ociepleń, materiałów termoizolacyjnych czy materiałów służących do wykańczania wnętrz budynków – dodaje.

Strategiczna umowa o współpracy zacieśni też kooperację w zakresie opracowywania nowoczesnych nisko klinkierowych spoiw budowlanych oraz niskoemisyjnych materiałów budowlanych. Na owoce interdyscyplinarnej współpracy liczy także Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK. Chodzi m.in. o technologie addytywne, nowoczesne materiały budowlane, materiały termoizolacyjne oraz półfabrykaty i materiały kompozytowe.

Jak podkreśla dyrektor instytutu, podległa mu placówka uczestniczy w tworzeniu systemu budownictwa prefabrykowanego w ramach Programu Badawczego Łukasiewicza „Budownictwo Modułowe”, który pozwoli walczyć z globalnym ociepleniem klimatu oraz ograniczeniem wytwarzania CO2.

Dlatego za tak ważny cel stawiamy sobie innowacyjne rozwiązania materiałowe, cechujące się niskoemisyjnością w procesie produkcji oraz wykorzystaniem surowców odpadowych, przy ograniczeniu stosowania surowców naturalnych. Budownictwo modułowe daje nowe możliwości zastosowania materiałów bezpiecznych dla środowiska. Pozwala także na przyspieszenie procesu produkcji i budowania budynków. Dziś, choćby dla odbudowy Ukrainy, domy modułowe mają przyszłość. Mogą być wytwarzane już teraz i z powodzeniem transportowane w całości po zakończeniu działań wojennych – zapewnia dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk.

Podpisaniu umowy o współpracy towarzyszył pokaz wytwarzania szklanych dzieł sztuki w wykonaniu mistrzów hutnictwa szkła.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)