Aktualności
Życie akademickie
24 Września
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2020-09-24

Politolodzy i psychologowie już na Kampusie Zachodnim UMCS

W środę, 23 września, uroczyście otwarto nowoczesne obiekty dydaktyczne Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii na Kampusie Zachodnim UMCS im. Unii Lubelskiej. Za 84 miliony złotych powstały tam dwa związane łącznikiem gmachy.

Kampus Zachodni UMCS to obszar po koszarach między Al. Kraśnicką a starym miasteczkiem akademickim UMCS o powierzchni ponad 62,6 tys. metrów kwadratowych. Od dawna mieszczą się tam wydziały: Artystyczny oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Teraz na teren kampusu, który w czerwcu 2019 roku został nazwany na cześć zawartej w 1569 roku Unii Lubelskiej, przeprowadzają się: Wydział Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytut Psychologii, który wchodzi w skład Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

W ciągu 18 miesięcy powstał nowoczesny kompleks o powierzchni ponad 11 tys. m². Od strony zachodniej stoi pięciokondygnacyjny budynek Wydziału Politologii i Dziennikarstwa o powierzchni 6183,2 m², zaś w skrzydle wschodnim na powierzchni 3750,2 m² zlokalizowany został Instytut Psychologii. W łączniku o powierzchni 1152,74 m² znajdują się: biblioteka, szatnia, barek oraz pomieszczenia techniczne. Są tam też pracownie telewizyjne ze studiem nagrań, pomieszczenia kół naukowych i siedziba Legii Akademickiej. W obiekcie Instytutu Psychologii ulokowane zostały m.in. pracownia testów psychologicznych czy pomieszczenie akademickiego centrum wsparcia.

Przeniesienie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii na teren Kampusu Zachodniego będzie korzystne nie tylko dla studentów.

– Skorzysta również sama uczelnia, która lokalizuje swoje jednostki w pobliżu serca UMCS, czyli miasteczka akademickiego – tłumaczy rzecznik UMCS Aneta Adamska.

Na 84 mln zł, które pochłonęła inwestycja, składają się dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 40 mln zł oraz środki własne uczelni. Obiekty zaprojektowała firma Home of Houses z Poznania, a wykonała warszawska firma Warbud. Nowe obiekty oferują nie tylko wyższy standard, ale po prostu są większe: politologia i dziennikarstwo dysponuje na kampusie powierzchnią większą o 84% od tej, jaką użytkowała w centrum miasta, zaś psychologia o ponad 43% większą. Wokół nowych budynków znajdują się 83 miejsca parkingowe, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Powstaną też trawniki, nasadzenia drzew i krzewów.

A co ze starymi budynkami w centrum miasta, przy pl. Litewskim? Władze UMCS podjęły decyzję o ich sprzedaży. W Pałacu Lubomirskich – który w listopadzie 1918 roku przez kilka dni był siedzibą rządu Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej, znanego jako rząd Ignacego Daszyńskiego – gdzie do końca września mieści się siedziba Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, powstanie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. W listopadzie 2017 roku nieruchomość została sprzedana Muzeum Lubelskiemu za prawie 11 mln zł. Budynek Instytutu Psychologii na razie nie został sprzedany.

Od roku akademickiego 2021/2022 na teren Kampusu Zachodniego UMCS ma się przenieść również Instytut Pedagogiki, który obecnie ma swoją siedzibę w centrum Lublina przy ul. Narutowicza. Uczelnia zbuduje dla niego w bezpośrednim sąsiedztwie Instytutu Psychologii pięciokondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad 6200 m². Oprócz nowoczesnych auli i sal wkładowych znajdą się tam również pracowanie specjalistyczne, m.in. pracownia Montessori, kompetentnego nauczyciela, plastyczna, fotograficzna, taneczna, pracownia teatralno-muzyczna ze sceną, a także pomieszczenie do diagnozy neuropedagogicznej. Budynek ma być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja pochłonie 43 mln zł. Przetarg w tej sprawie został rozstrzygnięty pod koniec kwietnia. Zwyciężyła firma Anna Bud z Warszawy. Stary budynek przy ul. Narutowicza ma zostać sprzedany.

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS (dawna nazwa to Wydział Politologii), którego historia sięga 1993 roku, kształci prawie 2 tys. studentów na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, produkcja medialna, politologia, bezpieczeństwo narodowe, społeczeństwo informacyjne, international relations, public relations i zarządzanie informacją czy administracja publiczna. W skład wydziału wchodzą instytuty Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach oraz Nauk o Polityce i Administracji. UMCS ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk o polityce i administracji.

Wydział Pedagogiki i Psychologii kształci ponad 2 tys. studentów, w tym ponad 500 w Instytucie Psychologii, na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, animacja kultury, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W skład wydziału wchodzą instytuty Pedagogiki oraz Psychologii. UMCS ma uprawnienia do nadawania doktoratów w dyscyplinach psychologia i pedagogika oraz habilitowania w zakresie pedagogiki.

Obecnie na Wydziale Artystycznym kształci się ponad 500 studentów, a na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej ponad tysiąc osób. Oznacza to, że na Kampusie Zachodnim od października będzie studiować ponad 4 tys. studentów z czterech wydziałów UMCS.

Grzegorz Rekiel

Dyskusja (0 komentarzy)