Aktualności
Życie akademickie
03 Września
Źródło: www.pg.edu.pl
Opublikowano: 2021-09-03

Polka na czele IATUL

Dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, od 1 stycznia 2022 roku pokieruje International Association of University Libraries. Po raz pierwszy stanowisko to obejmie reprezentant Polski.

International Association of University Libraries (IATUL) to istniejące od 1955 roku międzynarodowe, pozarządowe stowarzyszenie, zrzeszające biblioteki uczelniane, służące jako forum do wymiany doświadczeń i rozwoju nowoczesnych usług bibliotecznych. Organizacją kieruje rada dyrektorów (Board of Directors), składająca się z 8 dyrektorów bibliotek akademickich reprezentujących różne kontynenty i obszary geograficzne (Europa, Afryka, Ameryki, Bliski Wchód, Australia, Oceania i Azja). Spośród członków rady wyłaniany jest zarząd (Executive Board), w którego skład wchodzą prezydent (President), wiceprezydent (Vice-President), sekretarz (Secretary) oraz skarbnik (Treasurer).

Podczas tegorocznej 41. konferencji IATUL, która odbyła się na Uniwersytecie w Porto, wybrano władze na kolejną kadencję. Nowym prezydentem stowarzyszenia została dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej. W radzie dyrektorów zasiada od lipca 2017 r., reprezentując obszar europejski (obecnie wspólnie z Larsem Egelandem z Norwegii). W 2020 r. objęła funkcję sekretarza w zarządzie IATUL. Na stanowisku prezydenta zastąpi Charlesa Eckmana z Uniwersytetu w Miami.

Podstawą jej nominacji był dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy, zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań bibliotecznych oraz ostatnie trzy lata pracy na rzecz stowarzyszenia, m.in. w zakresie organizacji konferencji i warsztatów, a także inicjowania prac grup roboczych (Special Interest Groups). Dr Wałek będzie pierwszą osobą z Polski stojącą na czele międzynarodowej organizacji bibliotekarskiej. Kadencja nowego zarządu potrwa trzy lata i rozpocznie się 1 stycznia 2022 r.

Funkcja rady dyrektorów IATUL ma charakter nadzorujący działania stowarzyszenia, wyznaczające kierunki działań rozwojowych, a także opiniodawczy dla instytucji i organów zewnętrznych, m.in. Komisji Europejskiej. Zadaniem rady jest przede wszystkim działanie na rzecz stowarzyszenia i jego członków, poprzez inicjowanie i nadzorowanie różnego rodzaju innowacyjnych inicjatyw i projektów.

Do IATUL należy ponad 260 członków – instytucji z 70 krajów ze wszystkich kontynentów. Polskę reprezentują biblioteki: Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Celem stowarzyszenia jest inicjowanie i wspomaganie efektywnej współpracy należących do niego bibliotek, poprzez wzajemną wymianę doświadczeń zawodowych i naukowychIATUL organizuje coroczne konferencje, warsztaty i projekty rozwojowe, wspiera rozwój standardów bibliotecznych, publikuje rekomendacje dla instytucji prawodawczych, organizuje kursy dokształcające, informuje członków o prognozowanych trendach w bibliotekach uniwersyteckich.

MK, źródło: PG

 

Dyskusja (0 komentarzy)