Aktualności
Życie akademickie
29 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-29

Ponad 23 mln zł na wsparcie studentów i doktorantów

Blisko sto uczelni i instytutów badawczych otrzyma finansowanie w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”. Na wsparcie ukraińskich studentów i doktorantów Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przeznaczy ponad 23,3 mln zł. 

W ramach rządowej inicjatywy Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, w porozumieniu ze środowiskiem akademickim i naukowym, wypracowała zasady programu pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”. Wszystko po to, by zapewnić ciągłość kształcenia studentom i doktorantom, którzy po 24 lutego pojawili się na terenie Polski jako wojenni uciekinierzy i którym uniemożliwiono studia czy prowadzenie prac naukowych w ich ojczyźnie. W toku konsultacji powstał program skierowany do uczelni nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub Ministerstwo Zdrowia, które oferowały bezpłatne kontynuowanie nauki, przygotowanie rozprawy doktorskiej lub odbycie innych form kształcenia (kursów językowych lub przygotowawczych).

Wnioski o finasowanie złożyło 98 instytucji (uczelni i instytutów badawczych) i każda z nich otrzymała środki. Koordynująca przedsięwzięcie NAWA skierowała do aplikujących w sumie ponad 23,3 mln zł, w tym 4,28 mln zł dla podmiotów nadzorowanych przez MZ i ponad 19 mln zł dla jednostek, nad którymi nadzór sprawuje MEiN. O ogromnym zainteresowaniu programem świadczy fakt, że łączna kwota, na jaką złożono wnioski przekroczyła 70 mln zł. Na podstawie deklaracji złożonych przez uczelnie szacuje się, że suma ta pozwoli na kształcenie w ramach programu 1947 osób. Pieniądze pochodzą z budżetu odpowiednio Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Polskie środowisko akademickie i naukowe zdało trudny egzamin. W poczuciu solidarności z Ukraińcami od pierwszych dni wojny zaczęło działać, chcąc dać nie tylko schronienie, ale także możliwość kontynuowania nauki i pracy badawczej przedstawicielom środowiska akademickiego i naukowego z Ukrainy. Agencja, wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenie, zdobyte przy okazji podobnego programu „Solidarni z Białorusią”, podjęła prace na koncepcją programu skierowanego do Ukraińców natychmiast. Cieszę się, że jako NAWA – w obliczu tego, czego jesteśmy świadkami – po raz kolejny mogliśmy dać narzędzie do budowania choć trochę lepszego świata – przyznaje dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program „Solidarni z Ukrainą” skierowany jest do uczelni, w których liczba studentów studiów stacjonarnych wynosi minimum 150 osób, oraz do instytutów PAN, instytutów sieci Łukasiewicz czy instytutów badawczych. We wniosku podmioty te deklarowały liczbę studentów lub doktorantów z Ukrainy, których są gotowe przyjąć, zapewniając im bezpłatnie możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub innych form kształcenia. Możliwość nauki miała zostać zapewniona w okresie od 1 marca do 30 września. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie, uczestnikom wypłacane będzie stypendium. W razie potrzeby każdemu zostanie zapewniona także pomoc psychologiczna oraz prawna.

Tworząc program z myślą o przebywających w Polsce ukraińskich studentach i doktorantach, NAWA wykorzystała swoje wcześniejsze doświadczenia. Wszystkie działania są podobne do tych, które wcześniej – w związku z represjami po niedemokratycznych wyborach w Białorusi – przygotowane zostały w ramach akcji „Solidarni z Białorusią” i zostały dobrze ocenione zarówno przez beneficjentów, jak i uczelnie.

Warto dodać, że NAWA wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim przygotowuje konferencję „Solidarni z Ukrainą”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 12 i 13 maja w Gdańsku i zaprezentuje zaangażowanie środowiska naukowego i akademickiego w pomoc Ukraińcom. Link do rejestracji: https://bit.ly/3LsyVkq.

MK

Lista uczelni, które uzyskały finansowanie

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)