Aktualności
Życie akademickie
12 Maja
Źródło: UMG/Cargo
Opublikowano: 2021-05-12

Ponad 6,5 mln zł dla studenckich kół naukowych

Ponad 6,5 mln zł przeznaczy Ministerstwo Edukacji i Nauki na wsparcie studenckich kół naukowych. Do finansowania rekomendowano 128 projektów realizowanych na uczelniach.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został ustanowiony we wrześniu ubiegłego roku. Ma na celu pomoc kołom naukowym działającym na uczelniach w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej. Jego przedmiotem jest wsparcie w:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych i w promocji ich wyników,
  • transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  • nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  • zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

W rozstrzygniętej właśnie pierwszej edycji programu wpłynęły 244 wnioski. Do finansowania zakwalifikowano 128 projektów o łącznej wartości 6,6 mln zł. Ich autorami są studenci 54 uczelni. Na liście beneficjentów dominują: Politechnika Warszawska (10 projektów), Politechnika Wrocławska (9 projektów), Warszawski Uniwersytet Medyczny (7 projektów). Aż 25 przedsięwzięć otrzymało maksymalną kwotę 70 tys. zł. Wśród nich m.in. opracowanie metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych do oceny rozwoju flory obszarów chronionych (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), aplikacja „CeliaApp” jako szansa na poprawę jakości życia dzieci chorych na celiakię (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), budowa bolidu CMS-07 (Politechnika Białostocka), demonstrator lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym wraz z modułowym systemem badań trakcyjnych (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu).

MK

Lista beneficjentów programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

 

Dyskusja (0 komentarzy)