Aktualności
Życie akademickie
19 Stycznia
Źródło: Facebook/EHBEA, fot. Maciej Kulczyński
Opublikowano: 2019-01-19

Prof. Bogusław Pawłowski prezydentem EHBEA

Prof. Bogusław Pawłowski, kierownik Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, został prezydentem międzynarodowego stowarzyszenia European Human Behaviour and Evolution Association.

European Human Behaviour and Evolution Association (EHBEA) to założone w 2008 roku międzynarodowe, interdyscyplinarne stowarzyszenie wspierające europejskich badaczy zajmujących się zagadnieniami związanymi z ewolucją człowieka. Prof. Bogusław Pawłowski został jego nowym prezydentem, zaś nowym sekretarzem dr Paula Sheppard z University of Oxford.

Prof. Pawłowski jest profesorem nauk biologicznych. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie ewolucją człowieka, a zwłaszcza biologicznymi uwarunkowaniami ludzkich zachowań, psychologią ewolucyjną i ekologią behawioralną człowieka.

Od 1989 jest zatrudniony w Katedrze Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2010 roku kierownikiem tej Katedry przemianowanej później na Katedrę Biologii Człowieka UWr. W latach 2006–2010 był dyrektorem Zakładu Antropologii PAN. Publikował prace naukowe m.in. w takich pismach jak „Nature”, „PNAS”, „Proceedings of Royal Society B.”, „Scientific Reports”, „Current Anthropology”, „Evolution & Human Behavior”, „Biological Psychology” czy „American Journal of Human Biology”.

Jest też cenionym popularyzatorem nauki, autorem ponad 150 dużych tekstów w prasie, dziesiątek wystąpień w radiu i telewizji, współautorem książki „Nagi umysł. Dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy. Ludzka natura bez złudzeń”. Otrzymał nagrodę Popularyzator Nauki 2016, przyznawaną w konkursie serwisu Nauka w Polsce i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zdobył tytuł „Naukowiec przyjazny mediom” przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych w 2009 roku. Za całokształt działalności nagrodzony został Złotym Krzyżem Zasługi (2016) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2017).

Źródło: PAP

 

Dyskusja (0 komentarzy)