Aktualności
Życie akademickie
02 Lutego
Źródło: archiwum
Opublikowano: 2023-02-02

Prof. Krzysztof Jajuga prezydentem IFCS

Prof. Krzysztof Jajuga został jednogłośnie wybrany na prezydenta International Federation Classification Societies (IFCS). To międzynarodowe towarzystwo naukowe, którego członkowie specjalizują się w analizie różnego rodzaju danych.

W latach 2023–2024 prof. Krzysztof Jajuga pełni funkcję prezydenta-elekta tej organizacji. Stanowisko prezydenta IFCS, zgodnie ze statutem, obejmie na 2 lata w roku 2025.

International Federation of Classification Societies to międzynarodowe towarzystwo naukowe, którego członkowie specjalizują się w analizie różnego rodzaju danych. Powstało w 1985 roku i obecnie zrzesza 18 towarzystw krajowych z całego świata (m.in. USA, Japonii, Korei Płd., Wlk. Brytanii, Niemiec, Francji, Niderlandów, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, RPA). IFCS skupia kilka tysięcy osób zajmujących się problematyką analizy danych (w tym ich klasyfikacji). Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego należy do IFCS od 20 lat.

Organizację charakteryzują trzy główne filary działalności:

  1. stosowane metody to zarówno klasyczne metody statystyczne i ekonometryczne, jak również (zaliczane do metod sztucznej inteligencji) wymagające stosowania wydajnych komputerów i operowania dużymi zbiorami danych;
  2. zagadnienia teoretyczne i praktyczne analizowane w ramach działalności IFCS dotyczą: ekonomii, finansów, zarządzania, medycyny, psychologii, socjologii, geografii, nieruchomości, architektury, rolnictwa, mediów (w tym społecznościowych), inżynierii, literatury, muzyki itd.
  3. analizowane dane obejmują standardowe dane liczbowe i tekstowe, pliki wideo, pliki audio, dane sensoryczne, dane satelitarne itp.

Prof. Krzysztof Jajuga od 1979 roku jest związany zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Kieruje Katedrą Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. Jego działalność naukowa obejmuje tematykę finansów, instrumentów finansowych, rynków finansowych, zarządzania ryzykiem i inżynierii finansowej, nieruchomości, ekonometrii oraz statystycznej analizy wielowymiarowej. Ma na koncie blisko pół tysiąca publikacji w języku polskim i angielskim, w tym kilkanaście monografii i podręczników.

Od dwóch lat stoi na czele CFA Society Poland, którego jest współzałożycielem. Organizacja zrzesza przedstawicieli branży finansowej, głównie posiadaczy certyfikatu Chartered Financial Analyst. Jest to najbardziej prestiżowy certyfikat w zakresie finansów, w tym inwestycji. Prof. Jajuga jest także członkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, przewodniczy Radzie Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (SKAD).

Był stypendystą Fundacji Fulbrighta w Uniwersytecie Stanforda. Wykładał w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Francji, Belgii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz w Szwecji. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii WSB oraz honorowym profesorem Politechniki Warszawskiej.

Dyskusja (0 komentarzy)