Aktualności
Życie akademickie
23 Lutego
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2022-02-23

Prof. Paweł Łuków doradcą Komisji Europejskiej ds. etyki w nauce

Prof. Paweł Łuków, dziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego został członkiem Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach. To niezależny, multidyscyplinarny organ powołany przez przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Zadaniem European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) jest doradztwo w zakresie wszystkich polityk i przepisów prawodawstwa Unii Europejskiej, w których wymiary etyczny, społeczny i dotyczący praw podstawowych są powiązane z rozwojem nauki i nowych technologii. Członkami grupy są wysoko wykwalifikowani i niezależni eksperci. Do nowego składu, wybranego w styczniu, powołano prof. Paweł Łukowa z Uniwersytetu Warszawskiego.

Nominacja jest wyrazem uznania dla Pana cennej pracy oraz wyróżniających się kwalifikacji w odniesieniu do zadań powierzonych Europejskiej Grupie ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach – napisała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. 

Prof. Paweł Łuków jest specjalistą w zakresie etyki normatywnej, bioetyki i filozofii medycyny. Pełni funkcję dziekana Wydziału Filozofii UW i przewodniczącego Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczy również Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka na UW. Kierowane przez niego projekty były nagradzane m.in. w konkursie „Public Spaces: Culture and Integration in Europe”, organizowanym przez konsorcjum Humanities in the European Research Area (HERA) czy Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Prof. Łuków jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu etyki. Współtworzył również informator UW o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu na uczelni.

Kadencja członków Europejskiej Rady ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach trwa trzy lata.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)