Aktualności
Życie akademickie
14 Lutego
Źródło: www.am.szczecin.pl
Opublikowano: 2022-02-14

Prorektor AMS na czele Polskiego Forum Nawigacji

Dr hab. inż. kpt. Janusz Uriasz, prorektor ds. innowacji i rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie, został przewodniczącym Polskiego Forum Nawigacji. Organizacja skupia naukowców zajmujących się nawigacją.

Po raz pierwszy w historii stowarzyszenia funkcję przewodniczącego objął przedstawiciel Akademii Morskiej w Szczecinie. Polskie Forum Nawigacji dba o rozwój nawigacji jako nauki i formy praktycznej działalności na morzu, lądzie, w powietrzu i przestrzeni kosmicznej. Kultywuje chlubne tradycje rozwoju polskiej nawigacji kultywowane od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości i wraz z powołaniem Szkoły Morskiej w Tczewie, Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu, Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Grudziądzu. Organizacja skupia uczonych z polskich ośrodków badawczych zajmujących się nawigacją. Jest członkiem europejskiego stowarzyszenia instytutów nawigacyjnych EUGIN oraz międzynarodowego stowarzyszenia Instytutów Nawigacyjnych IAIN.

Osobiście dla mnie to duży honor, odpowiedzialność i wyzwanie przewodniczyć pracom środowiska nawigacyjnego w kraju. Jest to też potwierdzenie dobrej pozycji Akademii Morskiej w Szczecinie, którą mam zaszczyt reprezentować. To dowód, że codzienna praca w zakresie kształcenia, badań, rozwoju i organizacji w obszarze nawigacji jest postrzegana bardzo dobrze. Przed nami dużo pracy na rzecz integracji środowiska nawigacyjnego, rozwoju nawigacji i jej upowszechniania. Wierzę, że podołam stawianym mi oczekiwaniom – mówi prof. Uriasz.

W nadchodzącej kadencji zaplanowano ważne wydarzenia międzynarodowe, które odbędą się w Polsce. W 2025 roku zostanie zorganizowana Europejska Konferencja Nawigacyjna (ENC), a dwa lata później – po raz pierwszy w naszym kraju – Światowy Kongres Nawigacji.

Dr hab. inż. kpt. ż.m. Janusz Uriasz, prof. AMS jest absolwentem kierunku nawigacja na Akademii Morskiej w Szczecinie. Ze swoją Alma Mater związany od początku kariery zawodowej. W 2005 roku stanął na czele Instytutu Nawigacji Morskiej, później Instytutu Technologii Morskich, a obecnie prowadzi Katedrę Elektroniki i Telekomunikacji. Od 2020 r. jest prorektorem ds. innowacji i rozwoju. Posiada doświadczenie zawodowe, dyplom i kwalifikacje kapitana żeglugi małej.

W 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia (specjalność nawigacja), a w roku 2013 – stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia (w zakresie nawigacji satelitarnej). Od 2008 r. uczestniczy w posiedzeniach Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Od roku 2016 jest członkiem Komitetu Geodezji PAN. W Akademii Morskiej realizował projekty dydaktyczne i naukowo-badawcze, krajowe i europejskie.

MK, źródło: AMS

 

Dyskusja (0 komentarzy)