Aktualności
Życie akademickie
15 Maja
Opublikowano: 2023-05-15

Stu młodych naukowców ze stypendiami START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła stu laureatów i laureatki konkursu w programie START 2023. Prestiżowe stypendia zostały przyznane po raz 31.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Ma na celu wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu w edycji 2023 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Stypendyści wybierani są w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. „Setkę” nagrodzonych wyłoniono w tym roku z grona 660 kandydatów. Najwięcej z nich reprezentuje nauki techniczne (32 stypendia), nauki biologiczne i medyczne (28) oraz nauki humanistyczne i społeczne (21 stypendiów). Spośród wszystkich nowych stypendystów 44% posiada stopień doktora.

Placówki naukowe, z którymi związani są laureaci, to w zdecydowanej większości uczelnie (85, z czego 30 to politechniki), a ponadto instytuty PAN (10), inne instytuty badawcze (4) oraz z firma badawcza (1). Na czele rankingu instytucji, z których pochodzi największa liczba laureatów, uplasował się ponownie Uniwersytet Warszawski (14 stypendystów), przed Politechniką Warszawską (11) i Politechniką Wrocławską (8).

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Ich stypendia zostaną podwyższone do kwoty 38 tys. zł. W tym roku wyróżnienia otrzymali:

  • dr inż. Dariusz Strugarek – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
  • mgr Danuta Liberda – Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
  • mgr Aneta Karpińska – Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk;
  • mgr Agnieszka Sobolewska – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski.

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką została dr inż. Zuzanna Miodońska z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Od roku 2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w programie START przyznaje wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Adresowane jest do laureatów prowadzących badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii (głównym kryterium wyróżnienia jest wyjątkowo wysoka jakość dorobku naukowego kandydata). W tym roku otrzymał je dr Jan Kwapisz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Po raz drugi przyznano także stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które otrzymać może wybitny młody naukowiec realizujący badania w biotechnologii, genetyce lub biologii molekularnej. Stypendium otrzymała mgr Izabela Stupka z nCage Therapeutics sp. z o.o.

Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w tej edycji to 3 056 000 zł. Do tego roku FNP nagrodziła już 3400 osób i przyznała 4036 stypendiów START (w latach 2002–2015 istniała możliwość otrzymania stypendium START dwukrotnie) w łącznej wysokości ponad 93,5 mln zł. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

MK, źródło: FNP

Pełna lista laureatów konkursu START 2023

Dyskusja (0 komentarzy)