Aktualności
Życie akademickie
17 Listopada
Źródło: www.kewinlewicki.pl
Opublikowano: 2022-11-17

Tylko jeden kandydat na przewodniczącego PSRP

Tylko jedna kandydatura wpłynęła przed wyborami na przewodniczącego Parlamentu Studentów RP. O stanowisko ubiega się Kewin Lewicki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.

Wybory nowych władz Parlamentu Studentów na kadencję 2023–2024 odbędą się podczas XXVII Zjazdu Delegatów, który zaplanowano na 25 listopada. Do ubiegłego piątku można było zgłaszać kandydatury na przewodniczącego organizacji. W przewidzianym terminie wpłynęła tylko jedna – o stanowisko ubiegać się będzie Kewin Lewicki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.

Swoją przygodę z samorządem studenckim rozpoczął w 2018 roku, kiedy został przewodniczącym Komisji ds. Projektów Uczelnianej Rady Samorządu Studentów ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W jej ramach współorganizował i koordynował m.in. Niedźwienalia – Juwenalia Chełmskie. W 2020 r. objął stanowisko przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. Zasiadał w Senacie oraz Radzie Uczelni. W latach 2020–2022 sprawował funkcję przewodniczącego Forum Uczelni Zawodowych. Obecnie kieruje pracami Komisji Rewizyjnej FUZ.

W wyborach na szefa PSRP startuje z hasłem #ParlamentWSZYSTKICHstudentów. Wśród największych wyzwań nadchodzącej kadencji wymienia m.in. dalszą pomoc dla studentów dotkniętych wojną w Ukrainie, wsparcie samorządów uczelnianych w akcjach promujących ideę samorządności, rozszerzenie oferty szkoleniowej PSRP. Zadeklarował kontynuację projektów mających na celu uświadomienie, jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne.

Planuje zwiększyć zaangażowanie PSRP w działalność European Student Union i Visegrad Group. W swoim programie wspomina m.in. o pomyśle organizacji Board Meeting ESU. Zamierza także wyjść z inicjatywą do członków samorządów studenckich i zorganizować cykl spotkań z nimi. Chce również pozyskać nowych partnerów biznesowych dla PSRP. Jednym z postulatów jest też wsparcie Rzecznika Praw Studenta tak, aby czas oczekiwania na pomoc był jak najkrótszy. Zapowiada również ustawowe umocowanie tej instytucji.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest niezależną ogólnopolską organizacją, będącą ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce. Zrzesza samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w kraju. Istnieje nieprzerwanie od 1995 roku. W tym okresie zorganizował setki projektów, wyszkolił kilkadziesiąt tysięcy samorządowców studenckich oraz współtworzył akty prawne kluczowe dla środowiska akademickiego. Obecnym przewodniczącym PSRP jest Mateusz Grochowski.

Mariusz Karwowski

Dyskusja (0 komentarzy)