Aktualności
Życie akademickie
23 Lipca
t. Arkadiusz Smykowski
Opublikowano: 2021-07-23

Uniwersyteckie LO pod patronatem ZUG

Deklarację patronacką nad Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza podpisały władze trzech największych gdańskich uczelni, władze miasta oraz Fundacja Pozytywne Inicjatywy. Sygnatariusze chcą wspólnie wspierać rozwój szkoły i uczestniczyć w jej przedsięwzięciach dydaktycznych i projektach społecznych.

Deklarację patronacką podpisała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz założyciele Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita: prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Krzysztof Wilde (Politechnika Gdańska), prof. dr hab. Marcin Gruchała (Gdański Uniwersytet Medyczny). Podpis pod dokumentem złożył także Arkadiusz Gawrych, prezes Zarządu Fundacji Pozytywne Inicjatywy.

Jak podkreślali sygnatariusze, podpisanie deklaracji jest wyrazem wspólnych starań na rzecz rozwoju szkolnictwa średniego w regionie. Gwarancją rozwoju gdańskiej edukacji jest kształcenie oparte na nowoczesnych metodach i doświadczeniu kadr naukowych. W przypadku ULO młodzież skorzysta z potencjału naukowego trzech uczelni.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita w naturalny sposób chce swoim patronatem obejmować struktury związane nie tylko z kształceniem studentów i prowadzeniem badań naukowych – przekonuje prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. – Nasza uczelnia 2 lata temu stała się gospodarzem Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Chcemy, aby szkoła dalej się rozwijała, proponowała coraz bogatszą ofertę, w coraz większym zakresie włączała się także w działalność społeczną. Stąd też pomysł, aby i w przypadku liceum połączyć nasze siły i wesprzeć działalność szkoły bogatą wiedzą wszystkich trzech uczelni – dodaje.

Jego zdaniem, uczelnia zamierza wskazywać młodzieży nowe możliwości, korzystając także z doświadczenia partnera społecznego, jakim jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy. W planach współpracy jest m.in. powołanie w Uniwersyteckim LO klasy inżynierskiej. Kadry i pomoc merytoryczną może w tym zakresie zapewnić Politechnika Gdańska.

Dzięki tej inicjatywie możemy razem budować wyjątkową w skali kraju ofertę edukacyjną oraz program nauczania dostosowany do wyzwań współczesnego świata. To szansa dla licealistów na lekcje inne niż wszystkie – w nowoczesnych laboratoriach, na ciekawych warsztatach. Poznanie specyfiki poszczególnych szkół wyższych jeszcze przed maturą na pewno pomoże im lepiej wybrać kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami i kompetencjami. Liczę, że młodzież wybierze studia w Gdańsku – mieście, które także ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce – twierdzi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, zastaną powołani nowi przedstawiciele Rady Programowej. Zwiększy się także udział młodzieży w projektach społecznych oaz jakość kształcenia, absolwentów przygotowywanych do podjęcia studiów w trójmiejskich uczelniach.

Wsparcie oferowane przez wiodące gdańskie uczelnie pozwoli nie tylko rozwinąć ofertę dydaktyczną Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, ale również kształtować właściwe postawy przez udział we wspólnych projektach o charakterze społecznym. Mam nadzieję, że w przyszłości najlepsi uczniowie będą kontynuowali swoje naukowe zainteresowania i budowali kariery zawodowe na jednej z uczelni tworzących Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita w Gdańsku – zauważa prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Fundacja Pozytywne Inicjatywy od lat działa na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji i opieki współpracuje z samorządami i uczelniami Pomorza. Wspomaga żłobki, przedszkola i szkoły. Dzięki porozumieniu będzie współpracować w projektach innowacyjnych dotyczących m.in. przedsiębiorczości.

Ewa Cichocka, źródło: UG

 

Dyskusja (0 komentarzy)