Aktualności
Życie akademickie
07 Listopada
Źródło: ISK UwB
Opublikowano: 2022-11-07

UwB inauguruje Akademię kompetencji kulturowych mieszkańców Podlasia

Wykłady i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, audiowizualny alfabet kultury tradycyjnej i publikacja naukowa o kulturze regionu – takie są główne cele „Akademii kompetencji kulturowych mieszkańców województwa podlaskiego”. Projekt naukowców i dydaktyków Uniwersytetu w Białymstoku rusza 7 listopada.

Przedsięwzięcie realizowane przez Instytut Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku zostało dofinansowane kwotą 100 tys. zł przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla społeczeństwa”. Głównym celem jest podniesienie poziomu kompetencji kulturowych mieszkańców województwa podlaskiego – dzieci, młodzieży i dorosłych, a tym samym budowanie ich tożsamości kulturowej.

W ramach projekt przewidziano m.in. cykl wykładów i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych naukowców i dydaktyków we współpracy z instytucjami kultury oraz jednostkami edukacyjnymi w całym województwie. Będą dotyczyć m.in. kompetencji medialnych i multimedialnych, regionalnych tradycji związanych z kulturą ludową, umiejętności odbioru i rozumienia sztuki oraz edukacji ekologicznej możliwej do wykorzystania w gospodarstwach domowych.

Wśród propozycji są np. otwarte warsztaty pt. „Nie święci garnki lepią. Sztuka lepienia glinianych naczyń”, „Film animowany – bawi, uczy i leczy”, „Jak czytać kino artystyczne – wprowadzenie do problematyki metafor wizualnych”, „Idziemy do teatru – praktyczny przewodnik”, „Oglądanie telewizji – nowe kompetencje medialne”, „Podstawy tworzenia podcastów”, „Czy wrażliwcy uratują świat? – perspektywa ekologiczna humanistyki afirmatywnej i zaangażowanej”, „Własny ekologiczny mini-ogródek ziołowy, warzywny i kwiatowy na balkonie lub na parapecie” czy „Wprowadzenie do interpretacji baśni i legend z Podlasia”.

Akademia ma służyć wykorzystywaniu specjalistycznej wiedzy naszych pracowników w celu budowania współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i szkołami na terenie województwa, działającymi w obszarze społeczno-gospodarczym. Zakładamy, że nabyte dzięki temu kompetencje kulturowe mieszkańców naszego regionu będą się odnosiły do kultury ogólnospołecznej, ale w proponowanych przez nas działaniach rozwijamy przede wszystkim kontakty kulturowe na poziomie lokalnym. Chodzi zarówno o codzienny zasób kompetencji kulturowych na poziomie posługiwania się wzorcami kultury polskiej w procesach wewnętrznej komunikacji społecznej, jak i odświętny, wyrażający się między innymi poprzez kontakty z dziełami sztuki. Zwrócimy uwagę głównie na działania praktyczne, które każdy uczestnik projektu może wykorzystać w codziennym życiu – zapowiada kierownik projektu dr hab. Alicja Kisielewska, dyrektor Instytutu Studiów Kulturowych UwB.

Inicjatywa obejmuje również stworzenie „Alfabetu kultury tradycyjnej województwa podlaskiego”. Powstaną 23 krótkie, trzyminutowe, nagrania audiowizualne, w których zostaną przedstawione wybrane pojęcia związane z kulturą tradycyjną regionu.

Będziemy się starali ukazać fenomen twórczości ludowej i kultury tradycyjnej regionu przez pryzmat różnorodnych działań, wzorców i przedmiotów charakterystycznych dla tejże kultury. Alfabet będzie sukcesywnie powiększany o kolejne „litery”. Pojawi się na specjalnej stronie internetowej: www.alfabet.uwb.edu.pl, która jest już w budowie – mówi mgr Joanna Mytnik-Daniluk, koordynator projektu z ISK.

Podsumowaniem Akademii będzie publikacja naukowa wydana w formie książkowej i elektronicznej, w której omówione zostaną najistotniejsze zagadnienia związane z kulturą regionu.

Wykład inaugurujący projekt pt. „O trzech znaczeniach słowa kultura” wygłosi 7 listopada w siedzibie Instytutu Studiów Kulturowych dr hab. Andrzej Kisielewski. Z kolei 27 listopada prelekcji „O trzech znaczeniach słowa kultura” będzie można wysłuchać w Galerii im. Sleńdzińskich.

MK, źródło: UwB

 

Dyskusja (0 komentarzy)