Aktualności
Życie akademickie
12 Czerwca
Źródło: WSIiZ w Rzeszowie
Opublikowano: 2023-06-12

W kampusie WSIiZ w Kielnarowej powstała pasieka

W kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej stanęło pięć uli zamieszkanych przez pszczoły z gatunku Buckfast. Pasieka będzie wykorzystywana w celach naukowo-dydaktycznych na studiach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Powstanie pasieki wpisuje się w realizowaną przez uczelnię Strategię Zrównoważonego Rozwoju i ma zwrócić uwagę społeczności akademickiej na rolę i znaczenie pszczół dla ekosystemu i życia człowieka. Pasieka będzie częścią laboratorium bioróżnorodności, gdzie znajdą się także m.in. domki dla owadów.

Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych ze 100 gatunków roślin uprawnych, zapewniających 90% światowego zaopatrzenia w żywność, ponad 70 jest zapylanych przez pszczoły. Owady zapylające stanowią jeden z najważniejszych elementów ekosystemu, a także wskaźnik jakości środowiska. Uświadamianie tego związku oraz troska o zachowanie bioróżnorodności to działania, jakie nasza uczelnia chce realizować – podkreśla dr Małgorzata Gosek, prorektorka WSIiZ do spraw nauczania.

Pszczele rodziny uczelnia zakupiła w maju. Gatunek Buckfast ma charakterystyczny wygląd – pszczoły są duże i mają szerokie, żółte paski na tergitach, nie wykazują przy tym zachowań agresywnych. Kielnarowa i jej okolice sprzyjają hodowli pszczół. Przed założeniem pasieki została zweryfikowana całoroczna bazę pożytkowa w okolicy i promieniu ok. 2 km, ponadto w kampusie zasadzono rośliny miododajne, takie jak lipy oraz akacje. Rodziny pszczele aktualnie się rozrastają i pierwszy miód powinien pojawić się już na przełomie lipca i sierpnia.

Pasieka będzie także wykorzystywana w celach naukowo-dydaktycznych na dwóch kierunkach: zrównoważony rozwój i środowisko oraz zrównoważony rozwój w gospodarce. Studia oferowane przez Kolegium Zarządzania stanowią odpowiedź na aktualne potrzeby związane z prowadzeniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem w myśl „zielonej gospodarki”. W ramach zajęć studenci dowiedzą się, w jaki sposób włączać zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem do procesów strategicznych i operacyjnych, działać jako zrównoważony przedsiębiorca lub towarzyszyć i doradzać firmom na drodze do zrównoważonego modelu biznesowego. 

Tworzenie pasiek przy zakładach pracy lub instytucjach to tylko jedna z wielu opcji, jakie można wykorzystywać w promowaniu idei zrównoważonego rozwoju oraz autentycznym wspieraniu bioróżnorodności. Nasi absolwenci nie będą się obawiali proponowania firmom tego typu rozwiązań, bo dokładnie przyjrzą się całemu procesowi w czasie zajęć praktycznych na kampusie w Kielnarowej – zauważa dr Joanna Podgórska, prodziekan Kolegium Zarządzania.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)