Aktualności
Życie akademickie
18 Października
Fot. Tomasz Maślona
Opublikowano: 2021-10-18

W Lublinie zainaugurowano działalność Polskiej Unii Metrologicznej

Polska Unia Metrologiczna rozpoczęła działalność na Politechnice Lubelskiej. Współpracę w jej ramach zadeklarowało już około 50 podmiotów. 

Polska Unia Metrologiczna została utworzona 30 sierpnia br. Jej biuro znajduje się na Politechnice Lubelskiej. Uczelnia na ten cel otrzymała ponad 1,3 mln zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki. W poniedziałek, 18 października, na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PL odbyło się Krajowe Forum Integracji Polskiej Metrologii, podczas którego nastąpiło oficjalne podpisanie deklaracji przystąpienia do współpracy w ramach Polskiej Unii Metrologicznej. Swoje podpisy złożyli przedstawiciele dziesięciu instytucji: Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Warszawskiej, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii i Żelaza oraz Głównego Urzędu Miar.

Głównym celem Unii jest integracja polskich instytucji zajmujących się metrologią. Chcemy wspólnie w sposób efektywny zarządzać przepływem informacji, nie tylko o charakterze intelektualnym i naukowym, ale również o posiadanym i możliwym do wykorzystania zapleczu badawczym. Takie scentralizowanie umożliwi skuteczną wymianę myśli, rozwój kadry, racjonalny rozwój zaplecza naukowo-badawczego i skuteczną współpracę z otoczeniem społeczno-biznesowym – przekonuje prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.

Działania Polskiej Unii Metrologicznej koncentrować się będą m.in. na współpracy z przemysłem i otoczeniem biznesowym. Ten obszar jest niezwykle pożądany przez przedsiębiorców, szczególnie tych nieposiadających odpowiedniego zaplecza i infrastruktury metrologicznej.

Głównym zadaniem, które będziemy realizować, będzie przeprowadzenie inwentaryzacji stanu aparaturowego metrologii w Polsce pod hasłem „Powszechny spis metrologiczny”. Pozwoli to na stworzenie bazy infrastruktury, dzięki czemu szybko i skutecznie będziemy mogli realizować prace badawcze w określonych instytucjach i laboratoriach – poinformował dyrektor biura Polskiej Unii Metrologicznej prof. Jerzy Józwik.

Ponadto naukowcy opracują i zaczną wdrażać system wsparcia kadry. Będzie on obejmował staże dla młodych pracowników nauki, w tym także studentów, pomoc przy doktoratach wdrożeniowych, udział w badaniach, kursach i szkoleniach z zakresu metrologii.

Obecny na spotkaniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował o nowym programie o nazwie PUMA, który powstał dzięki współpracy resortu oraz Głównego Urzędu Miar. Nabór wniosków do programu, którego budżet wynosi 20 mln zł, rozpocznie się już 2 listopada br. Inicjatywa ma wspierać działalność naukowo-badawczą w zakresie metrologii poprzez podniesienie poziomu kompetencji instytucji metrologicznych, wzmocnienie kapitału intelektualnego, zwiększenie konkurencyjności gospodarki, rozwój nowoczesnych technologii, stymulowanie rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska i energii, zaawansowanych technik pomiarowych oraz rozwój technologii cyfrowych.

Musimy rozwijać nasze potencjały w warunkach współpracy, abyśmy mogli podejmować takie inicjatywy, które niejednokrotnie będą przerastać możliwości pojedynczej jednostki. Nasza współpraca sprawi, że staniemy się w wymiarze krajowym bezkonkurencyjni, a na arenie międzynarodowej konkurencyjni – podkreślił prof. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar.

źródło: PL

Dyskusja (0 komentarzy)