Aktualności
Życie akademickie
13 Września
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2021-09-13

Zbiory Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ czekają na zwiedzających

Ponad 10 tys. eksponatów czeka na zwiedzających w Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obiekt uroczyście otwarto 10 września.

Zgromadzone w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ zbiory zoologiczne, geologiczne, paleobotaniczne i antropologiczne udostępnione zostaną dla wszystkich zainteresowanych we wtorek 14 września. Na zwiedzających czeka ponad 10 tys. eksponatów prezentowanych w trzech salach ekspozycyjnych o łącznej powierzchni ponad 2 tys. metrów kwadratowych. CEP to jednak nie tylko wystawy, ale również ponad pół miliona obiektów przechowywanych w zbiorach naukowych. Niektóre z nich, jak np. zbiory motyli, uważane są za jedne z najcenniejszych w Europie.

Bardzo się cieszę, że udało się zrealizować inwestycję, która od dzisiaj będzie służyć nie tylko studentom i naukowcom naszej uczelni, ale również mieszkańcom Krakowa i Małopolski – powiedział podczas uroczystości otwarcia prof. Jacek Popiel, rektor UJ.

Eksponaty zgromadzone w CEP stanowiły uprzednio kolekcje Muzeum Zoologicznego, Muzeum Antropologicznego, Muzeum Geologicznego oraz Muzeum Paleobotanicznego. Trzon wystawy stanowią unikatowe historyczne zbiory przyrodnicze gromadzone od XVIII wieku, nowoczesne dioramy i makiety odtwarzające Ziemię sprzed milionów lat oraz tysiące minerałów i skamieniałości. Ekspozycja podzielona jest na 15 bloków tematycznych i przystosowana do wszystkich poziomów edukacji – od przedszkola po szkoły średnie. Została zaprojektowana tak, by chronologicznie przeprowadzić zwiedzających od początków Wszechświata i powstanie Ziemi, przez pojawienie się żywych organizmów, wielkie wymierania i zlodowacenia aż po czasy współczesne. Wystawa przedstawia także pochodzenie człowieka jako gatunku, jego pozycję w świecie zwierząt oraz wpływ na środowisko przyrodnicze i bioróżnorodność. To jedyna ekspozycja w Polsce, na której prezentowany jest pełny przegląd systematyczny zwierząt. Niezwykle interesująca jest także część wystawy ukazująca procesy geologiczne oraz środowiska przyrodnicze z różnych stref klimatycznych. Niewątpliwą atrakcję stanowi prezentowana na zewnątrz budynku rekonstrukcja odkrytego w Polsce szkieletu archozaura nazwanego na cześć legendarnego smoka wawelskiego.

Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej rozpoczęła się w 2012 roku. Wyposażanie i budowa ekspozycji trwało do pierwszej połowy 2015 roku, a od roku akademickiego 2015/2016 ekspozycje zaczęły być udostępniane dla wąskiej grupy zwiedzających, tj. studentów i pracowników uczelni. Teraz możliwość ich zobaczenia otrzymają wszyscy zainteresowani.

Rzetelna edukacja, rozwijanie świadomości ekologicznej i kształtowanie prośrodowiskowych postaw – tak właśnie postrzegam misję naszego centrum – wyjawił dr Robert Czuchnowski, dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ.

Mariusz Kopiejka, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)