Aktualności
Badania
29 Października
Opublikowano: 2021-10-29

Prawie 70 mln zł na opracowanie technologii terapeutycznego mRNA

Opracowaniem nowych metod terapii nowotworów z wykorzystaniem technologii terapeutycznego mRNA zajmą się naukowcy skupieni w konsorcjum, które wygrało pierwszy konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego. W naborze złożono 12 wniosków. 

O rozstrzygnięciu konkursu poinformował instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia, który zarządza Wirtualnym Instytutem Badawczym. Rekomendację ekspertów w pierwszym konkursie otrzymał wniosek pt. „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”. Liderem projektu jest prof. dr hab. Andrzej Dziembowski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W skład konsorcjum wchodzą też naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na realizację badań otrzymają prawie 70 mln zł.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów.

Znajdujemy się obecnie w wyjątkowym momencie rozwoju biotechnologii medycznej, związanym z
wdrożeniem immunoterapii nowotworów i wprowadzeniem na rynek pierwszych wysoce skutecznych
szczepionek mRNA. Jednak technologia terapeutycznego mRNA jest stosunkowo nowa i ma wiele
ograniczeń. Istnieje więc wiele miejsca na udoskonalenia technologiczne. Jednocześnie potencjał
nowych zastosowań terapeutycznych mRNA w immunoterapii nowotworów jest ogromny i wykracza
daleko poza obecny rozwój kliniczny szczepionek neoantygenowych. Skuteczne wdrożenie takich
terapii wymaga ścisłej współpracy naukowców z różnych dziedzin badawczych – wyjaśnia prof.
Andrzej Dziembowski, kierownik Laboratorium Biologii RNA – Grupy ERA Chairs w MIBMiK.

Oprócz niego w przedsięwzięcie zaangażowani będą: dr Joanna Kowalska i prof. Jacek Jemielity (Uniwersytet
Warszawski) – eksperci w dziedzinie chemii RNA, w szczególności syntezy modyfikowanych nukleotydów, z historią udanej komercjalizacji odkryć związanych z terapiami mRNA; prof. Marcin Nowotny (MIBMiK) – zajmujący się katalizą enzymów uczestniczących w metabolizmie kwasów nukleinowych, w tym syntezie i degradacji RNA; prof. Robert Hołyst (Instytut Chemii Fizycznej) – specjalista w zakresie wykorzystania technik fluorescencyjnych do badania ruchu, dyfuzji i oddziaływań makrocząsteczek w komórkach; prof. Marta Miączyńska – badaczka endocytozy i handlu wewnątrzkomórkowego.; prof. Dominika Nowis i prof. Jakub Gołąb (Warszawski Uniwersytet Medyczny) – immunolodzy nowotworów, którzy zaproponują i zweryfikują nowe eksperymentalne podejścia terapeutyczne.

O pozytywnej ocenie projektu zadecydował przede wszystkim jego wysoki potencjał komercjalizacyjny. Eksperci podkreślili duże zainteresowanie przemysłu farmaceutycznego technologią mRNA, która stanowi obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych kierunków rozwoju w branży farmaceutycznej. Wysoko oceniono również kompetencje zespołu, którego członkowie mają w swoim dorobku liczne sukcesy w działalności naukowej oraz znaczące osiągnięcia w zakresie komercjalizacji. Podpisanie umowy na realizację projektu zaplanowane jest na przełom listopada i grudnia tego roku.

Wirtualny Instytut Badawczy to pierwszy tego typu program realizowany w Polsce. Pozwala finansować badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Został utworzony w październiku 2020 roku. Pula środków dostępnych w konkursie wynosi 450 mln zł. W naborze zostało złożonych 12 wniosków o finansowanie na łączną kwotę 509 mln zł. Aplikacje zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej w oparciu o kryteria naukowe oraz gospodarczo-społeczne. Oceny merytorycznej dokonali eksperci zewnętrzni. WIB umożliwia finansowanie pracy naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych – na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych, zapewniając do 100% finansowania. Środki będą wydatkowane w perspektywie do 10 lat.

MK, źródło: PORT

Dyskusja (0 komentarzy)