Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1998

Spis treści numeru 10/1998

[Okładka]
Październik 10/98
 
Artykuły

FELIETON REDAKCYJNY

Oznaka jesieni
- Marek Remiszewski

INFORMACJE

Kronika

Notatki Przewodniczącego KBN
Ocena parametryczna
- Andrzej Wiszniewski

Notatki Przewodniczącego RGSzW
Drugi katolicki
- Andrzej Pelczar

Notatki Przewodniczącego KRUN
Zrównani w prawach?
- Krzysztof Pawłowski

ŻYCIE AKADEMICKIE

W budżecie znajdą się pieniądze
- rozmowa z prof. J. Zdradą, wiceministrem edukacji narodowej

Kategorie, rankingi
- Zbigniew Żmigrodzki
Wartościowanie uczelni nie oddaje ich prawdziwych walorów

Ograniczenia autonomii
- Piotr Bielecki
Metody państwowej regulacji szkolnictwa wyższego

Dekomunizacja uczelni
- Zbigniew Drozdowicz

Agora

Brylanty armatnie
- Ryszard Tadeusiewicz
Fetyszyzowanie publikacji zagranicznych jest błędem

Studia za granicą

Globalizacja
- Jan Sadlak
O światowych tendencjach zmian w sferze szkolnictwa wyższego

Czytelnia czasopism

Listy do redakcji

BADANIA NAUKOWE

Mapa nauki polskiej

Pożegnanie z ciszą
- Artur Wolski
Prezentacja Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Portrety dyscyplin

Drzewo wiadomości
- Piotr Kieraciński
Czym zajmuje się dendrologia?

W STRONĘ HISTORII

Myśl jak piorun giętka
- Witold Kowalski
Einstein kontra środowisko naukowe

Pomniki uczonych polskich (36)

Mikołaj Kopernik w Lublinie II str. okł.

Gwiazdy i meteory

Pierwszy uczony na Śląsku
- Dariusz Rott
Sylwetka i dokonania Wincentego Ogrodzińskiego

Rody uczone (26)

Szczeklikowie
- Magdalena Bajer
Dzieje lekarskiego rodu z Pogórza

OKOLICE NAUKI

Komputer zamiast szufladki
- Barbara Szczepańska
O systemie VTLS w bibliotekach akademickich

Kosmiczny Titanic
- Cezary T. Szyjko
Co począć ze śmietnikiem na orbicie wokółziemskiej?

Autor pod ochroną
- Władysław Z. Traczyk, Maria Grzeszczyk
Prawo autorskie w naukach przyrodniczych

Poczta elektroniczna

Księga ostateczna
- Paweł Misiak
O pracach nad stworzeniem elektronicznej książki

Esej

O wychowaniu końca XX wieku
- Mariola Bartosiak-Tomusiak
Teliatria - wyzwanie dla strategii wychowawczych

Recenzje
Kosmologia
Teoria chaosu a filozofia
Krytyka i krytycyzm w nauce
Architektura
Dlaczego lubimy seks?
Książki nadesłane

FELIETONY

Sowizdrzał
Feeling - Jan Koteja

Odcinki-docinki
Prostowanie ścieżek - Wojciech Chudy

Wyznania szalonego humanisty
Nauce mniej więcej - Leszek Szaruga

W budżecie znajdą się pieniądze

  
   Chciałbym, aby nasz projekt na wiosnę przyszłego roku został poddany publicznej dyskusji, tak by kandydujący do władz uczelni znali jego założenia i wiedzieli, na co się decydują. Dochodzi tu jeszcze jedna dodatkowa kwestia. Wszystkie przepisy prawne muszą do października przyszłego roku zostać zmienione tak, by były zgodne z nową konstytucją. Może to oznaczać, że jeśli nie zdążymy z uchwaleniem do tego czasu nowego prawa o szkolnictwie wyższym, będzie konieczność nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy w tych punktach, które wymagają dostosowania się do nowej konstytucji.

Rozmowa z prof. Jerzym Zdradą, wiceministrem edukacji narodowej

 

Brylanty armatnie


   Stwarzając systemy ocen, które tak radykalnie i bezkrytycznie fetyszyzują głównie „osiągnięcia międzynarodowe”, najwartościowsze wyniki wielkodusznie oferujemy tym, którzy na światowym rynku są konkurentami dla polskiego przemysłu. Nie tylko oferujemy, wręcz wciskamy przemocą, bo teraz każdy badacz marzy tylko o tym, by zdobyć fetysz zagranicznej publikacji.

Prof. Ryszard Tadeusiewicz twierdzi, że fetyszyzowanie publikacji międzynarodowych szkodzi polskiej nauce

 

Dekomunizacja uczelni


 
   Chodzi tutaj o rozstanie się społeczności uczelnianej z tą grupą osób, która nie przejawiała i nie przejawia poważniejszej aktywności naukowej, rekompensując sobie niekiedy jej brak zaangażowaniem w działalność różnego rodzaju organizacji społecznych, politycznych, związkowych itd. Nie jest to mała grupa. Co gorsza, nawet zdaje się powiększać, bo jej skład uzupełniają obecnie ci, którzy uczelnie traktują jako dobrą odskocznię do działalności gospodarczej.

Prof. Zbigniew Drozdowicz o konieczności wyrugowania z uczelni pozostałości komunistycznego myślenia i nawyków

 

Drzewo wiadomości

 
   Dendrolog wyróżnia się wśród wielu specjalistów badających drzewa tym, że interesują go przede wszystkim drzewa w ich naturalnym środowisku. Raczej nie zajmuje się on odmianami, lecz wyższymi grupami systematycznymi. Interesują go gatunki, czasami podgatunki, występujące w naturze a nie wyhodowane drogą krzyżówek i selekcji przez człowieka. Najlepszym warsztatem pracy dendrologa jest więc naturalne środowisko.

Piotr Kieraciński o dziejach, przedmiocie i metodach badań dendrologicznych

 

Myśl jak piorun giętka


   Stosunek nauki wobec człowieka, który niedługo stanie się w powszechnej opinii tej nauki uosobieniem, nabiera cech nie tylko prawidłowości, lecz wręcz zdeterminowanego prawa: od samego początku i z niezwykłą wprost konsekwencją nauka stara się Einsteina w najlepszym razie ignorować, a gdy to nie powiedzie się - aktywnie go zniechęcać do dalszych wzajemnych kontaktów.

Witold Kowalski o niechęci środowiska naukowego wobec geniuszu Alberta Einsteina

Autor pod ochroną

 
   Wydawałoby się, sądząc z treści prawa autorskiego, że autorzy mają wiele możliwości wpływania na zakres wykorzystania utworów przez negocjowanie z wydawcami warunków umów. Tak jednak nie jest. Redakcje czasopism publikują w każdym egzemplarzu czasopisma warunki przyjmowania artykułu do druku oświadczając tam, iż przesłanie artykułów do redakcji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez autora tych warunków. Nie wyłącza to jednak możliwości przesłania do redakcji wraz z artykułem własnych propozycji co do możliwości jego wykorzystania.

Prof. Wladysław Traczyk i mec. Maria Grzeszczyk o przepisach prawa autorskiego wobec autorów publikacji naukowych i popularnonaukowych

 

Uwagi.