Aktualności
Kadry
08 Maja
Źródło: Polska Akademia Nauk
Opublikowano: 2024-05-08

Nieoficjalnie: prof. Wojciech Fendler nowym prezesem Agencji Badań Medycznych

Troje kandydatów wyłonił konkurs na nowego prezesa Agencji Badań Medycznych. Według naszych informacji stanowisko to obejmie prof. Wojciech Fendler z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wakat na stanowisku prezesa Agencji Badań Medycznych trwa od końca grudnia ubiegłego roku, kiedy minister zdrowia Izabela Leszczyna zdymisjonowała Radosława Sierpińskiego. Na czele ABM stał od czerwca 2021 roku. Do czasu wyłonienia jego następcy agencją kieruje Rafał Staszewski, dotychczasowy zastępca prezesa.

Konkurs na nowego sternika ABM resort zdrowia ogłosił w połowie marca. W efekcie z dziewięciu zgłoszeń wyłoniono troje kandydatów:

  • prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Fendlera z Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
  • prof. dr. hab. n. med. Sergiusza Nawrockiego z Katedry Onkologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  • dr hab. n. med. Annę Zofię Antosik-Wójcińską z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Z naszych informacji wynika, że największe szanse na objęcie fotela prezesa ma prof. Wojciech Fendler z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Z wykształcenia jest lekarzem, kieruje obecnie Zakładem Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej UMŁ. Wcześniej był dyrektorem ds. naukowo-medycznych w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych UMŁ. Zajmuje się zagadnieniami narażenia na promieniowanie jonizujące oraz wczesnej detekcji chorób nowotworowych.

Pracę naukową rozpoczynał w zespole prof. Wojciecha Młynarskiego, z którym badał przyczyny powstawania rzadkich typów cukrzycy, ich epidemiologię oraz narzędzia ułatwiające ich diagnostykę. Po uzyskaniu habilitacji w roku 2013 rozpoczął badania nad biomarkerowym zastosowaniem mikroRNA w onkologii i radioterapii, które realizował wspólnie z naukowcami z Harvard Medical School.

W badaniach tych, razem z prof. Dipnajanem Chowdhury, wykazał, że mikroRNA mogą stanowić efektywny i wyjątkowo szybki wskaźnik informujący o niedawnym narażeniu na wysokie dawki promieniowania jonizującego, co może warunkować dalszą terapię pacjenta. Obecnie rozwija tą hipotezę, wskazując na zdolności predykcyjne mikroRNA krążących we krwi w przewidywaniu powikłań radioterapii stosowanej w leczeniu nowotworów oraz poszukiwaniu testu pozwalającego na monitorowanie zdrowotnych skutków przewlekłego, niskodawkowego narażenia zawodowego.

W 2020 roku otrzymał Nagrodę NCN. Wcześniej był m.in. stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (START), Polpharmy i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 roku uzyskał ISPAD-Medtronic Young Investigator Award przyznawaną dorocznie najlepszym młodym naukowcom w diabetologii dziecięcej. W kadencji 2016–2021 był członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN.

Agencja Badań Medycznych została powołana w 2019 oku. Jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym m.in. niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, badań procesów leczniczych, a także badań i interwencji epidemiologicznych, analiz i modelowania dużych publicznych zbiorów danych w ochronie zdrowia oraz badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia. Wspiera niekomercyjne badania dotyczące największych zagrożeń zdrowotnych dla polskiego społeczeństwa z obszarów onkologii, kardiologii czy hematoonkologii dziecięcej. Kadencja prezesa ABM trwa 6 lat.

MK

Prof. Wojciech Fendler: Równoległy model nauki ma się wciąż całkiem dobrze

Dyskusja (0 komentarzy)