Aktualności
Kadry
06 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-06

Prof. Lucyna Śliwa nadal na czele Instytutu Botaniki PAN

Prof. dr hab. Lucyna Śliwa przez kolejne cztery lata będzie sprawować funkcję dyrektora Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie. Jej kandydatura została wyłoniona w postępowaniu konkursowym.

Konkurs na dyrektora Instytutu Botaniki PAN prowadzony był przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. W jego wyniku wyłoniono kandydaturę prof. Lucyny Śliwy, pełniącej funkcję dyrektora od 2019 roku. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem prezes PAN prof. Marek Konarzewski powierzył jej kierowanie placówką na kolejną, czteroletnią kadencję – do końca marca 2027 roku. Jest ósmą osobą stojącą na czele instytutu, który w tym roku obchodzi swoje 70-lecie. W ostatnim czasie jednostka zatrudniająca 45 naukowców przeszła reorganizację. O tym, jakie cele przyświecały tym zmianom, prof. Śliwa tłumaczyła na naszych łamach przy okazji Roku Botaniki.

Prof. dr hab. Lucyna Śliwa jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2014 roku otrzymała tytuł profesora nauk biologicznych. Zanim związała się z Instytutem Botaniki PAN (2003), pracowała w Instytucie Botaniki UJ. Jest specjalistką od lichenologii i taksonomii grzybów zlichenizowanych. Jej zainteresowania badawcze obejmują systematykę grzybów zlichenizowanych (porostów), filogenezę i zmienność genetyczną i mikroewolucję przedstawicieli rodzaju Lecanora s.l. w skali świata, bioróżnorodność i chorologię porostów w obszarach górskich Europy, Ameryki Południowej i Północnej oraz antropogeniczne przemiany bioty porostów.

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie powstał w 1953 roku. Jego naukowcy prowadzą badania nad  bioróżnorodnością, ewolucją i ekologią organizmów tradycyjnie zaliczanych do roślin i grzybów. Analizują interakcje tych organizmów ze środowiskiem bio- i abiotycznym oraz ich czasowo-przestrzenną dynamikę rozmieszczenia na Ziemi. W ostatniej ewaluacji w dyscyplinie nauki biologiczne otrzymał kategorię B+.

W Instytucie zgromadzona i rozwijana jest największa w kraju naukowa kolekcja botaniczna zawierająca ponad 1,5 mln obiektów, w tym rośliny naczyniowe, mszaki, glony, grzyby, porosty i śluzowce. Ze względu na unikalne, dokumentacyjne walory, duże zróżnicowanie materiałowe, zarówno okazów współczesnych jak i kopalnych, oraz rosnący potencjał naukowy zasobów jako obiektu badań z zastosowaniem technik genetycznych, izotopowych i radiowęglowych, Narodowa Kolekcja Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB PAN znalazła się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. Instytut posiada jedną z większych w Polsce Bibliotek Botanicznych liczącą około 113 300 woluminów. Współtworzy też Szkołę Doktorską Nauk Przyrodniczych i Rolniczych PAN w Krakowie, w której jest jednostką koordynującą.

MK

Przez pęd do nowoczesności tracimy unikalne kompetencje


Dyskusja (0 komentarzy)