Aktualności
Konferencje
27 Września
Opublikowano: 2021-09-27

O zdrowiu psychicznym studentów i doktorantów

W dniach 23–24 października z inicjatywy Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Koła Badań Psychologicznych „Experior” Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów odbędzie się ogólnopolska konferencja zdrowia psychicznego „Zdrowie w Twojej głowie”.

Zdrowie psychiczne jest wartością nadrzędną. Pozwala jednostce na prawidłowe funkcjonowanie w wielu zakresach codziennego życia. Według Narodowego Testu Zdrowia, przeprowadzonego w 2020 roku, co 10 ankietowany ma zdiagnozowaną depresję, aż jedna czwarta Polaków określa swój stan zdrowia psychicznego jako gorszy od swoich
rówieśników, a prawie co trzeci – wskazuje na nadmierne wyczerpanie pracą, mające skutki psychiczne oraz somatyczne. Raport Centrum Analiz NZS, dotyczący wsparcia psychologicznego na polskich uczelniach, wskazuje z kolei, że aż 64% ankietowanych studentów uznaje dostęp do pomocy psychologicznej za niewystarczający.

Celem konferencji „Zdrowie w Twojej głowie”, która odbędzie się w formule zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams, jest zwrócenie uwagi na pogarszający się stan zdrowia psychicznego Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem grupy studentów i doktorantów, a także popularyzowanie tematyki dobrostanu psychicznego oraz równego i powszechnego dostępu do pomocy psychologicznej.

Pierwszego dnia odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa, w której udział wezmą specjaliści z zakresu psychologii, epidemiologii oraz edukacji, a doktoranci oraz studenci będą mogli zaprezentować swoje badania. Profesjonalna wiedza, zaprezentowana w trakcie paneli eksperckich, posłuży jako wstęp do merytorycznej rozmowy o możliwych ścieżkach poprawy obecnej sytuacji, związanej ze zdrowiem psychicznym i dostępem do pomocy psychologicznej.

Drugiego dnia odbędą się debaty eksperckie, stanowiące zwieńczenie konferencji. Wezmą w nich udział specjaliści z zakresu psychologii, psychiatrii i psychoterapii, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką zdrowia psychicznego, a także przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wśród dyskutowanych tematów będą m.in.: diagnoza przyczyn trudności psychicznych wśród młodych naukowców oraz stres, depresja, wypalenie zawodowe z perspektywy doktorantek i doktorantów.

Program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy czynnego udziału w konferencji dostępny jest na stronie: nzs.org.pl/zdrowiewtwojejglowie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)