Aktualności
Konferencje
16 Lutego
Opublikowano: 2021-02-16

Wolność i odpowiedzialność akademicka

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich przy współudziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego organizuje seminarium pt. „Wolność i odpowiedzialność akademicka – doświadczenia i dobre praktyki”.

Wydarzenie odbędzie się w formule online 26 lutego, początek o godzinie 9:00. Tematyka seminarium koncentrować się będzie wokół ustawowych i pozaustawowych rozwiązań służących wzmacnianiu wolności akademickiej i odpowiedzialności nauczycieli akademickich.

Nasze seminarium to nie tylko refleksja na temat znaczenia i roli wolności akademickiej, ale także dyskusja o istniejących i potrzebnych rozwiązaniach wzmacniających wolność akademicką i autonomię uczelni – zapowiada prof. Aleksander Mężyk, przewodniczący KRASP.

Wraz z nim seminarium otworzą: minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL oraz sekretarz stanu w MEiN i pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki prof. Włodzimierz Bernacki.

Następnie zaplanowano dwa ogólnodostępne wykłady wprowadzające, podczas których prof. Jerzy Woźnicki (Wolności akademickie oraz zasady fundamentalne w szkołach wyższych) oraz prof. Ewa Łętowska (Fałszywe paradoksy ochrony wolności nauki. Tezy) zaprezentują instytucjonalny i prawny kontekst tematu przewodniego konferencji.

W dalszej części odbędą się zamknięte panele tematyczne, które posłużą dyskusji, a także wymianie dobrych praktyk i doświadczeń uczestników spotkania:

  • Postępowania dyscyplinarne w uczelniach – doświadczenia i wyzwania;
  • Dobre praktyki: komisje etyczne i kodeksy etyczne;
  • Rzecznicy akademiccy na polskich uczelniach – podstawy działania, zakres kompetencji i codzienna praktyka;
  • Dobre praktyki: przeciwdziałanie nierównościom

Osoby chętne do udziału w panelach dyskusyjnych proszone są o rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego. Szczegółowy program seminarium oraz sylwetki prelegentów i panelistów na stronie www.swps.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)