Aktualności
Konkursy
18 Marca
Opublikowano: 2024-03-18

80 mln zł na granty dla młodych naukowców

Ruszył nabór do kolejnej edycji programu LIDER. Na wsparcie młodych naukowców Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 80 mln zł.

Konkurs LIDER skierowany jest do badaczek i badaczy, których wyniki prac badawczo-rozwojowych mogą być wdrożone w gospodarce i którzy spełniają się w roli kierowników kilkuosobowych zespołów lub mogą, dzięki udziałowi w programie, rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln zł. Wnioski składane w konkursie mogą dotyczyć tematów ze wszystkich dziedzin nauki: nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i o zdrowiu, rolniczych, a także społecznych i humanistycznych. Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

W XV edycji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na granty 80 mln zł. Nabór wniosków właśnie wystartował i potrwa do 30 czerwca.

Program adresowany jest do młodych naukowców, którzy są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora lub od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat. Ubiegający się o grant muszą ponadto wykazać się ponadprzeciętnym dorobkiem naukowym. Projekt musi być realizowany we współpracy z polską jednostką, która zatrudni lidera, a także pozostałych członków zespołu badawczego przez cały okres realizacji projektu. Takimi jednostkami mogą być uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, centra badawcze PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowe instytuty naukowe, przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe czy podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Program LIDER, uruchomiony w 2009 roku, jest najdłużej obecny w ofercie NCBR. Z roku na rok zainteresowanie nim wśród naukowców rośnie. W ostatniej edycji, rozstrzygniętej w listopadzie ubiegłego roku, finansowanie otrzymało w sumie 41 projektów na łączną kwotę 70,3 mln zł. We wszystkich dotychczasowych konkursach wyłoniono już blisko 600 młodych naukowców, którym przyznano ponad 730 mln zł na autorskie projekty badawcze. Jak dotąd rekordowa była jedenasta edycja, w której 60 młodych badaczy otrzymało prawie 85 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat XV konkursu LIDER znajdują się na stronie internetowej NCBiR.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)