Aktualności
Konkursy
24 Listopada
Opublikowano: 2023-11-24

Znamy już nazwiska nowych LIDERÓW

Ponad 70 mln zł na realizację projektów badawczo-rozwojowych otrzyma 41 młodych naukowców wyłonionych w XIV edycji programu LIDER. Wyniki ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

LIDER jest programem skierowanym do doktorantów, nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora oraz doktorów, w tym habilitowanych, którzy uzyskali ten stopień naukowy nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 7 lat. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

W rozstrzygniętej właśnie XIV edycji konkursu finansowanie otrzymało w sumie 41 projektów na łączną kwotę 70,3 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wyniosła 1,8 mln zł – taką sumę otrzyma czterech naukowców:

  • dr hab. inż. Maciej Trusiak z Politechniki Warszawskiej, który zamierza stworzyć bezsoczewkowy mikroskop holograficzny umożliwiający wysokoprzepustowe, bez-znacznikowe badania próbek biomedycznych;
  • dr inż. Piotr Zdańkowski z Politechniki Warszawskiej, który będzie pracował nad Fourierowskim mikroskopem ptychograficznym do zastosowań w obrazowaniu biomedycznym w dużym polu o numerycznie zwiększonej rozdzielczości i kontraście;
  • dr Łukasz Szymański z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN, który zajmie się nanostrukturalnymi rusztowaniami polimerowymi do wspomagania regeneracji kości;
  • dr Karol Szlązak z Politechniki Warszawskiej, którego projekt dotyczy powłok atrobogennych immobilizowanych oligo-prolinami, zapobiegających procesom aktywacji krwi na powierzchniach mających kontakt z krwią w urządzeniach wspomagających pracę serca.

W gronie laureatów tegorocznego konkursu są przedstawiciele 25 podmiotów, w tym trzech instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz trzech instytutów Polskiej Akademii Nauk. Najwięcej projektów zrealizują młodzi badacze z Politechniki Warszawskiej (7), Politechniki Krakowskiej (3), Politechniki Wrocławskiej (3), Politechniki Lubelskiej (3). Najwyższe oceny otrzymał w postępowaniu konkursowym pomysł dr. inż. Adriana Augustyniaka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którego celem będzie opracowanie efektywnej technologii produkcji piocyjaniny.

LIDER jest najdłużej trwającym programem w ofercie NCBR. Od 2009 roku odbyło się już czternaście konkursów, w wyniku których wyłoniono blisko 600 młodych naukowców. Przyznano im ponad 730 mln zł na autorskie projekty badawcze. Jak dotąd rekordowa była jedenasta edycja, w której 60 młodych badaczy otrzymało prawie 85 mln zł.

MK

Lista rankingowa LIDER XIV

 

Dyskusja (0 komentarzy)