Aktualności
Konkursy
29 Maja
Źródło: MNiSW
Opublikowano: 2019-05-29

Kto będzie oceniał wnioski w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”?

15 wybitnych ekspertów z uznanych zagranicznych ośrodków akademickich weźmie udział w wyborze polskich uczelni badawczych. Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał właśnie międzynarodowy zespół do spraw oceny wniosków w pierwszym konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Program ma na celu wyłonienie grupy uczelni, które w przyszłości osiągną status uczelni badawczej i będą skutecznie konkurować z najlepszymi uczelniami i instytutami na świecie. Podmioty wyłonione w konkursie będą w okresie od 2020 do 2026 roku otrzymywać corocznie zwiększenie subwencji w wysokości 10% subwencji uzyskanej w 2019 roku.

Przedstawione przez uczelnie wnioski konkursowe zawierające m.in. plany dotyczące podniesienia poziomu badań naukowych oraz jakości kształcenia, których realizacja przyczyni się do podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni, oceni zespół, który został właśnie powołany. Tworzy go 15 wybitnych zagranicznych ekspertów, wśród których znajdują się osoby pełniące obecnie lub w przeszłości funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich m.in. w Getyndze, Amsterdamie, Aarhus, Manchesterze czy Southampton. Członkami zespołu są również naukowcy, cieszący się autorytetem w międzynarodowym środowisku. Dobór ekspertów uwzględnia przedstawicieli każdej dziedziny nauki.

Ponadto w zespole znajdują się osoby, które:

 • posiadają doświadczenie w zarządzaniu instytucjami badawczymi (instytutami naukowymi i badawczymi, jednostkami organizacyjnymi uczelni);
 • pełniły ważne funkcje w instytucjach działających na rzecz systemu nauki i szkolnictwa wyższego (ministerstwach, międzynarodowych stowarzyszaniach, agencjach finansujących badania) lub
 • są specjalistami w zakresie badań nad sektorem nauki i szkolnictwa wyższego, zarządzania zasobami ludzkimi, a także w zakresie współpracy między biznesem a nauką.

Członkowie zespołu mają doświadczenie w pracy w instytucjach z różnych krajów m.in. Niemiec, Anglii, Francji, Hiszpanii, krajów Beneluksu, krajów skandynawskich, Szwajcarii czy Węgier. Pracami zespołu będzie kierował prof. Lauritz Holm-Nielsen, który był współautorem raportu Poland’s Higher Education and Science System przygotowanego w 2017 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Horizon 2020 Policy Support Facility.

Członkowie zespołu:

 • prof. Lauritz Holm-Nielsen – w latach 2005–2013 był rektorem Uniwersytetu w Aarhus. Pełnił wiele funkcji w instytucjach działających na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki, m.in. w latach 2012–2015 był wiceprzewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association), zaś w okresie 1993–2005 pracował jako główny ekspert Banku Światowego do spraw szkolnictwa wyższego. Obecnie prezes Duńskiej Fundacji Ochrony Przyrody (Den Danske Naturfond) oraz dyrektor wykonawczy Centrum Chińsko-Duńskiego (Sino-Danish Centre). Naukowo związany z botaniką.
 • prof. Enric Banda – specjalista w zakresie polityki naukowej i innowacyjności, geofizyk. Był m.in. sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii (1996–1997), dyrektorem Katalońskiej Fundacji Badań i Innowacji (2004–2007), przewodniczącym stowarzyszenia EuroScience (2006–2012). Aktualnie prowadzi działalność consultingową, jest m.in. stałym współpracownikiem Barcelona Supercomputing Centre.
 • prof. Ulrike Beisiegel – od 2011 roku prezydent Uniwersytetu w Getyndze. W latach 2012–2018 była wiceprzewodniczącą Niemieckiej Konferencji Rektorów. Biochemik i profesor uniwersytecki. W okresie od 2006 do 2011 roku była członkiem Wissenschaftsrat – ciała doradczego niemieckiego rządu federalnego i rządów landowych. W latach 2001–2010 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Hamburgu.
 • dr Jo Bury – dyrektor zarządzający Flamandzkiego Instytutu Biotechnologii, będącego wirtualnym instytutem badawczym. W latach 2016–2017 był przewodniczącym sojuszu wiodących ośrodków naukowych w naukach o życiu EU-Life. Naukowo związany z naukami farmaceutycznymi i medycznymi.
 • prof. Therese Fuhrer – pochodząca ze Szwajcarii filolog klasyczna pracująca na Uniwersytecie Monachijskim (Ludwig-Maximilians-Universität). Wcześniej pracowała m.in. na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim, Uniwersytecie we Freiburgu oraz Uniwersytecie w Zurychu.
 • prof. Simon Gaskell – chemik, przewodniczący Rady Dyrektorów brytyjskiej Agencji ds. Jakości Kształcenia (The Quality Assurance Agency for Higher Education). W latach 2006–2009 był wiceprezydentem ds. badań Uniwersytetu w Manchesterze, a w latach 2009–2017 prezydentem Uniwersytetu Queen Mary.
 • prof. Éva Kondorosi – biolożka. Kieruje jednostką naukową zajmującą się symbiozą i genomiką funkcjonalną w Węgierskiej Akademii Nauk. W latach 2013–2018 była członkiem Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, w tym – w latach 2017–2018 – jej wiceprzewodniczącą. Była założycielką i pierwszym dyrektorem ds. badań  Instytutu Nauk Roślinnych CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja).
 • prof. Yvan Larondelle – biotechnolog, specjalista w zakresie nauk o żywieniu. Jest profesorem na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim. W okresie od 1993 do 2010 roku pełnił funkcje kierownicze na tym uniwersytecie. Członek licznych stowarzyszeń naukowych i specjalizujących się w zagadnieniach dotyczących żywienia.
 • prof. Mireia Las Heras – hiszpańska badaczka w zakresie zarządzania ludźmi w Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) Business School Uniwersytetu Nawarry. Zajmuje się tematyką przywództwa oraz równowagi między pracą zawodową i życiem rodzinnym. Doktoryzowała się w dziedzinie Business Administration na Boston University w 2009 r.
 • prof. Peter Maassen – ekspert w zakresie badań nad sektorem badań i szkolnictwa wyższego. Jest przewodniczącym Higher Education Development Association (Hedda) – europejskiego stowarzyszenia instytucji badających szkolnictwo wyższe. Profesor Uniwersytetu w Oslo.
 • dr Sijbolt Noorda – przewodniczący Magna Charta Observatory. Były prezydent Uniwersytetu w Amsterdamie oraz były przewodniczący Stowarzyszenia Holenderskich Uniwersytetów Badawczych. Naukowo związany z badaniami nad historią kultury i religii w Europie.
 • prof. József Pálinkás – fizyk jądrowy. Profesor Uniwersytetu w Debreczynie. W latach 2015–2018 był prezesem węgierskiego Urzędu ds. Badań Narodowych, Rozwoju i Innowacyjności, a w latach 2008–2014 sprawował funkcję prezesa Węgierskiej Akademii Nauk. Były Minister Edukacji na Węgrzech (2001–2002) i rektor Uniwersytetu w Debreczynie (1996–1997).
 • prof. Sir Christopher Snowden – w okresie od marca 2015 do marca 2019 roku prezydent i wicekanclerz Uniwersytetu w Southampton. Przewodniczący zespołu oceniającego w międzynarodowym konkursie na nagrodę Królowej Elżbiety w zakresie nauk inżynieryjnych. W przeszłości był m.in. przewodniczący Universities UK (2013–2015). Prowadzi działalność naukową w obszarze elektroniki i elektrotechniki.
 • prof. Carl Johan Sundberg – dyrektor Departamentu Edukacji, Informatyki, Zarządzania w Medycynie i Etyki oraz profesor w grupie badawczej Molecular Exercise Physiology  w Karolinska Institutet. Poza fizjologią jego zainteresowania badawcze obejmują również zagadnienia związane z innowacjami, przedsiębiorczością i własnością intelektualną. Przez 10 lat był dyrektorem funduszu inwestycyjnego Karolinska Institutet.
 • dr Cathie Vix-Guterl – francuska inżynier, specjalizująca się w inżynierii materiałowej. Wiceprezydent ds. strategii B+R francuskiego przedsiębiorstwa petrochemicznego Total Group. Wcześniej była dyrektorem ds. badań w Centre National de la Recherche Scientifique i dyrektorem instytutu badawczego Materials Institut Carnot Alsace.

Źródło: MNiSW

 

Dyskusja (0 komentarzy)