Aktualności
Konkursy
20 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-20

Ponad 17 mln zł dla naukowców z Podkarpacia

Ponad 17 mln zł otrzymają naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu i Karpackiej Publicznej Uczelni w Krośnie na realizację projektów badawczych w ramach konkursu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. 

Na trzeci już konkurs grantowy PCI wpłynęło 178 wniosków, z których trzy nie spełniały kryteriów formalnych. To projekty biomedyczne, IT, chemiczne i dotyczące badań nad kosmetykami, a także związane z nowymi materiałami dla przemysłu lotniczego. Pierwotnie budżet konkursu wynosił 14 mln zł, ale ze względu na wysoką jakość projektów postanowiono zwiększyć go do ponad 17 mln zł. W efekcie granty otrzymają 63 zespoły naukowe. Największą pulę środków (8,9 mln zł) przyznano badaczom z Uniwersytetu Rzeszowskiego, których dwa wnioski uzyskały najwyższą ocenę komisji konkursowej. Dotyczą innowacyjnego napoju chemoprewencyjnego wzbogaconego w bioaktywne związki owoców jagodowych oraz zapobiegania urazom aparatu ruchu wśród osób aktywnych fizycznie na podstawie oceny ryzyka występowania różnych typów polimorfizmów kolagenowych. W sumie naukowcy z URz otrzymali 30 granty.

Politechnika Rzeszowska uzyskał blisko 7,5 mln zł na realizację 29 projektów, m.in. opracowanie systemu do komunikacji satelitarnej i badań radiowych dla branży lotniczej i kosmicznej, inteligentnego systemu sterowania indywidualną retencją wód deszczowych oraz innowacyjnego nawozu organiczno-mineralnego na bazie dolomitu oraz odpadów z przemysłu spożywczego i browarniczego.

Naukowcy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania otrzymali 2 granty na łączną sumę 424 tys. zł. W ich ramach pozyskają substancje bioaktywne z błyskoporka podkorowego do wzbogacania żywności oraz opracują innow3acyjne kosmetyki naturalne na bazie kompleksu synbiotycznego otrzymanego w procesie fermentacji z wykorzystaniem grzyba herbacianego kombuchy.

Po raz pierwszy w konkursie PCI dofinansowaniem objęto także projekty z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu i Karpackiej Publicznej Uczelni w Krośnie. W tej pierwszej powstaną algorytmy i prototyp oprogramowania dla systemu dynamicznej wyceny nieruchomości komercyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego (167 tys. zł). Z kolei w KPU opracowana zostanie innowacyjna technologia wypieku biszkoptów wolnych od glutenu, laktozy, sacharozy, GMO o podwyższonych właściwościach prozdrowotnych (187 tys. zł).

Spośród wszystkich projektów największe dofinansowanie – blisko pół mln zł – przyznano badaczom z Uniwersytetu Rzeszowskiego na oprogramowanie testu farmakogenetycznego do optymalizacji leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu.

To już trzecia odsłona programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. W pierwszym konkursie, rozstrzygniętym w 2019 roku, przyznano granty dla 25 zespołów na łączną kwotę 4 mln zł. W drugim wartość 63 projektów wyniosła pond 9 mln zł.

MK

Lista rankingowa

Dyskusja (0 komentarzy)