Aktualności
Konkursy
06 Czerwca
Źródło: www.utp.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-06

Poprawią dobrostan zwierząt gospodarskich

Opracowanie rozwiązań, które mają przyczynić się do poprawy zdrowia drobiu i świń, znacznego ograniczenia stosowania środków medycznych i ograniczenia strat w produkcji zakłada projekt międzynarodowego zespołu, w którym wezmą udział naukowcy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Projekt z udziałem badaczy Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP znalazł się w gronie beneficjentów konkursu Maria Skłodowska-Curie Innovative Training Networks finansowanego z programu Horyzont 2020. W jego ramach początkujący naukowcy zostaną zatrudnieni i przeszkoleni przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze. Realizacja doktorskiego projektu badawczego w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions  gwarantuje kwalifikacje zawodowe, w pełni uznawane na rynku zatrudnienia, nie tylko w Europie.

– To jeden z najbardziej prestiżowych i trudnych do uzyskania grantów europejskich – wyjaśnia dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka (na fot.). – Na pewno będzie miał wpływ na rozwój współpracy międzynarodowej i zainteresowanie doktoryzowaniem się na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt młodych naukowców.

Celem projektu „MonoGutHealth – Training and research for sustainable solutions to support and sustain gut health and reduce losses in monogastric livestock” jest opracowanie naturalnych, zrównoważonych rozwiązań do wdrożenia w produkcji zwierząt gospodarskich (drobiu i świń), które mają przyczynić się do poprawy zdrowia układu jelitowego, a co za tym idzie ich dobrostanu, znacznego ograniczenia stosowania środków medycznych i ograniczenia strat w produkcji.

W ramach projektu doktoranci będą otrzymają profesjonalną pomoc w ułożeniu indywidualnych planów karier oraz skorzystają z kilku międzynarodowych szkoleń przygotowanych specjalnie pod kątem ich zainteresowań badawczych przez wszystkich mentorów naukowych i instytucje partnerskie w projekcie – łącznie z 29 ośrodków badawczych i przemysłowych (min. Agroscope Szwajcaria, University of Liege, University of Bologna, Rennes School of Business, Kaesler Nutrition GmbH, Vencomatic Group).

To pierwszy grant MSCA Międzynarodowe Sieci  Szkoleniowe realizowany na bydgoskiej uczelni. W ocenie eksperckiej otrzymał 97% punktów. Weźmie w nim udział 11 doktorantów z różnych europejskich uczelni. Dofinansowanie wyniesie blisko 3 mln euro.

Przypomnijmy, że do tegorocznego, ostatniego w programie Horyzont 2020, konkursu Maria Skłodowska-Curie Innovative Training Networks wnioski złożyło aż 1509 konsorcjów. W ramach budżetu opiewającego na sumę 530 mln euro sfinansowanych zostanie 147 projektów, w których wezmą udział 1373 organizacje. Jedynym projektem, który będzie koordynowany przez polskiego naukowca, jest AppQInfo, w ramach którego działaniami konsorcjantów pokieruje dr hab. Magdalena Stobińska z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W sumie polskie jednostki otrzymają finansowanie w ramach 21 uczestnictw.

MK, źródło: UTP

Dyskusja (0 komentarzy)