Aktualności
Konkursy
14 Lutego
Alicja Sienkiewicz
Opublikowano: 2024-02-14

Studenci weterynarii z SGGW i UPWr ze stypendiami europejskiego programu

Studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu znaleźli się w gronie 41 stypendystów Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii oraz firmy MSD Animal Health.  Granty przyznano żakom z 26 państw.

Granty przyznawane są wyróżniającym się studentom ostatnich lat studiów weterynaryjnych. Stypendia wesprą przyszłych lekarzy weterynarii w dalszej edukacji, zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do leczenia zwierząt. Program realizują od 2016 roku Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe, FVE), reprezentująca organizacje i instytucje branżowe z 38 państw, oraz firma MSD Animal Health, globalny producent innowacyjnych leków weterynaryjnych i rozwiązań technologicznych wspierających zdrowie zwierząt.

Wyboru tegorocznych beneficjentów dokonała FVE spośród ponad 200 zgłoszeń. Wśród kryteriów były m.in. zaangażowanie kandydata na rzecz zwierząt, społeczności lokalnych i uczelni, a także rekomendacje ich profesorów. W naszym kraju stypendystami zostali: Alicja Sienkiewicz, Natalia Stańczuk i Gregory Phelan ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Natalia Brągiel i Sarah O’Keeffe z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (dwoje z laureatów to Irlandczycy studiujący w Polsce). Łączna wartość ich grantów to 50 tys. zł.

Stypendium umożliwi mi zdobycie niezbędnego doświadczenia i poszerzenie horyzontów edukacyjnych.
Mój cel? Szkolenie z chirurgii w dziedzinie rozrodu w Hiszpanii, które zapewni mi zdobycie specjalistycznych umiejętności chirurgicznych – mówi Natalia Brągiel.

Programem stypendialnym MSD Animal Health oraz FVE objęto dotychczas ponad 360 europejskich studentów, w tym blisko 30 z polskich uczelni – z Lublina, Olsztyna, Warszawy i Wrocławia. W tegorocznej edycji stypendia otrzymali także studenci z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Łotwy, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii skupia organizacje branżowe z 38 europejskich państw. Reprezentuje lekarzy weterynarii pracujących w 4 kluczowych dziedzinach zawodu: w klinikach weterynaryjnych, organach bezpieczeństwa weterynaryjnego, organizacjach rządowych oraz lekarzy pracujących w obszarach edukacji, badań i przemysłu. Celem FVE jest poprawa zdrowia zwierząt, ich dobrostanu, zdrowia publicznego oraz ochrony środowiska poprzez promowanie zawodu lekarza weterynarii.

MSD Animal Health skupia się na zdrowiu zwierząt. Innowacyjne portfolio firmy obejmuje technologie, produkty i rozwiązania, które wspierają, ulepszają, poprawiają zdrowie zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Jest obecna w ponad 50 krajach, a jej produkty dostępne są na 150 rynkach.

MK

Alicja Sienkiewicz
Gregory Phelan
Natalia Brągiel
Natalia Stańczuk
Sarah O'Keeffe
Dyskusja (0 komentarzy)