Aktualności
Konkursy
04 Listopada
Opublikowano: 2021-11-04

Sztuczna inteligencja wykryje „podwójną jakość”

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality” – takie projekty chce wspólnie z innowatorami rozwijać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach trzeciego już konkursu w programie INFOSTRATEG.

Konsorcja składające się wyłącznie z niebędących przedsiębiorstwem jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń będą mogły zgłaszać swoje rozwiązania począwszy od 1 grudnia br.

Wspieranie polskiego potencjału w zakresie sztucznej inteligencji to jeden z priorytetów w obecnej działalności NCBR. Program INFOSTRATEG jest jednym z filarów naszej oferty w tej dziedzinie. W ramach trzeciego konkursu zostaną zrealizowane projekty pro-konsumenckie. Chcemy by algorytmy sztucznej inteligencji służyły ochronie konsumentów. Zdarza się, że jakość produktów tej samej marki jest różna na poszczególnych rynkach UE. Algorytmy pomogą identyfikować opinie konsumentów na ich temat, właśnie z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”. Jeśli te różnice będą krzywdzące dla konsumentów, praca algorytmów ułatwi interwencję regulatorowi rynku – tłumaczy dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

INFOSTRATEG to program strategiczny NCBR zatwierdzony w 2020 roku, w ramach którego realizowane będą projekty wspierające rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain w praktyce. Zakładany całkowity budżet programu to 840 mln zł, z czego 360 mln zł przeznaczone zostanie na projekty zamawiane.

W pierwszym konkursie, jaki odbył się w ramach programu INFOSTRATEG, poszukiwaliśmy projektów z zakresu rozpoznania obrazów medycznych oraz detekcji fake newsów. Z kolei w drugim celem było m.in. opracowanie narzędzi pozwalających na przetwarzanie mowy i wydobywanie z tekstu istotnych informacji. Ma to umożliwić automatyczne generowanie dokumentów: recepty, zwolnienia czy skierowania do dalszych badań diagnostycznych. Kolejnym celem, jakie stawialiśmy przed innowatorami było opracowanie uniwersalnego, cyfrowego asystenta wspierającego obywatela w kontaktach z instytucjami użyteczności publicznej. Na przykładzie wszystkich trzech edycji widać, jak szerokie zastosowanie mogą znaleźć algorytmy w naszym codziennym życiu. We wnioskach składanych do NCBR w innych programach widzimy, że wykorzystywanie SI stało się nieodzownym komponentem realizacji projektów w niemal każdej dziedzinie badawczej. Oferta programowa NCBR jest ukształtowana tak, by jak najlepiej odpowiedzieć na to wyzwanie – dodaje dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Budżet III konkursu w ramach programu INFOSTRATEG to 18,4 mln zł. Celem projektu, który ma być zrealizowany w ramach konkursu, jest systemowe i informatyczne zebranie danych i informacji od konsumentów w zakresie produktów, co do których istnieją wątpliwości jakościowe. Od kilkunastu lat w przestrzeni publicznej często poruszany jest problem występowania różnic w jakości takich samych produktów, w zależności od rynku, na który są produkowane i dostarczane. Zdarza się, że towary i produkty na rynku polskim sprzedawane w identycznym lub podobnym opakowaniu mają inny skład lub cechy w porównaniu do tych samych towarów sprzedawanych w innych krajach („dual quality – podwójna jakość”).

Takie sytuacje są sprzeczne z zasadami ochrony konsumentów. Projekt ma pomóc krajowym organom egzekwowania prawa w powstrzymaniu wprowadzającego w błąd marketingu towarów o różnym składzie lub właściwościach, przedstawianych jako identyczne.

Instytucją zgłaszającą temat realizowany w konkursie jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgłaszający oczekuje, iż zaprezentowane zostanie narzędzie informatyczne, które będzie analizowało zasoby sieciowe (strony i serwisy Internetowe, portale aukcyjne i zakupowe, blogi, fora, strony innych instytucji nadzorujących przestrzeganie prawa z zakresu ochrony konsumentów, strony organizacji konsumenckich, itp.), na których mogą pojawiać się potencjalne informacje dotyczące jakości produktów i towarów.

Istotą założeń analitycznych projektu jest stworzenie tzw. aplikacji „soft forensics”, z której pozyskane wyniki/informacje będą podstawą do przeprowadzenia badań laboratoryjnych, w tym testów „dual quality” wskazanych produktów/towarów. Wyniki badań pozwolą oceniać czy w poszczególnych krajach istnieją różnice jakościowe produktów oraz umożliwi monitorowanie sytuacji w Polsce oraz UE w tym zakresie.

W oparciu o analizę stanu faktycznego oraz doświadczeń z zakresu czynności śledczych i wyjaśniających, projekt ten ma wesprzeć rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję/blockchain, i mających bezpośrednie zastosowanie w życiu gospodarczo-społecznym.

Zgodnie z zapowiedzią UOKiK, wyniki badań będą publikowane w sposób dostępny dla konsumentów w celu zwiększenia ich świadomości i wiedzy oraz ochrony ich interesów. Ponadto pozyskany materiał będzie wykorzystany w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających oraz właściwych z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

Kiedy nabór i dla kogo

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z niebędących przedsiębiorstwem jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń.

Przez wzgląd na przeznaczony budżet oraz dążenie do jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych, jak również stymulowanie wykonawców do przedstawiania jak najbardziej innowacyjnych rozwiązań, NCBR wprowadza w konkursie wymóg podziału zgłaszanych projektów na fazy. Z wymogiem tym wiąże się powiązanie możliwości finansowania przez NCBR dalszych faz projektu (odpowiednio: fazy II i fazy III) z osiąganiem przez niego w trakcie przewidzianej umową selekcji prowadzonej przez NCBR: minimalnej wymaganej liczby punktów dla każdego z kryteriów oceny i jednocześnie znalezienia się wśród podmiotów najwyżej ocenionych, w określonym przez NCBR limicie projektów dla danej fazy.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 1 grudnia br. do 27 stycznia 2022 r. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej NCBR.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)