Aktualności
Konkursy
16 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-16

Troje polskich badaczy z EMBO Installation Grants

Troje polskich badaczy otrzymało prestiżowe granty Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej. Dzięki EMBO Installation Grant utworzą własne niezależne laboratoria.

EMBO to międzynarodowa organizacja zrzeszająca ponad 1800 wybitnych badaczy zajmujących się biologią molekularną. Wspiera utalentowane osoby w osiągnięciu jak najlepszych wyników prac badawczych. O EMBO Installation Grants mogą ubiegać się naukowcy z Czech, Polski, Portugalii i Turcji. Grant, przyznawany na okres od trzech do pięciu lat, otrzymują badacze będący na początkowym etapie kariery. Dzięki dotacji – 50 tys. euro rocznie – mogą stworzyć i rozwijać laboratoria w rodzimych ośrodkach.

W tegorocznej edycji EMBO wyróżniła 10 młodych naukowców, a wśród nich troje Polaków. Dr Ewelina Małecka-Grajek z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie będzie realizować projekt „Od dynamiki degradacji bakteryjnego RNA po narzędzia manipulacji ekspresją genów”. Jej Laboratorium Biofizyki Pojedynczych Cząsteczek realizuje badania pozwalające zrozumieć najważniejsze procesy zachodzące w środowisku bakterii, w szczególności: zależności i koordynacji w procesie celowania w RNA, degradacji i translacji u bakterii.

Grant Instalacyjny EMBO odegra kluczową rolę w poszerzaniu naszego zrozumienia, w jaki sposób procesy biologiczne w bakteriach są ze sobą powiązane. Finansowanie pomoże w badaniach mających na celu odkrycie podstawowych mechanizmów, ostatecznie torując drogę do innowacyjnych terapii przeciwdrobnoustrojowych – mówi badaczka.

Dr Aleksandra Kołodziejczyk również z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zajmie się rolą mikroflory w progresji chorób wątroby. Jej Laboratorium Genomiki Komórkowej zajmuje się między innymi interakcjami między jelitem a wątrobą, skupiając się na roli mikroflory. Badania zmierzają do lepszego zrozumienia, w jaki sposób zmiany w składzie bakterii i w fizjologii jelit wpływają na komórki wątroby i jak zdrowie wątroby przyczynia się do homeostazy jelit.

Grant z EMBO jest dla mnie ważny, ponieważ jest elastyczny i daje wiele możliwości do wykorzystania
środków, co znacznie ułatwia prowadzenie badań. To wyjątkowe, gdy naukowcy są obdarzani takim zaufaniem – przyznaje dr Kołodziejczyk.

Trzecim laureatem jest dr Maciej Cieśla z Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk IMol. Bada molekularne podłoże przemiany komórek macierzystych w nowotworowe. Od roku kieruje zespołem, która bada, jak komórki macierzyste „wybierają” swój los w czasie przekształcania się w różne typy komórek.

Wszyscy dostaną po 50 tys. euro rocznie na okres 3–5 lat, oprócz tego mogą ubiegać się również o dodatkowe finansowanie w wysokości do 10 tys. euro rocznie. Stają się także częścią EMBO Young Investigator Network, co umożliwi im korzystanie z całej gamy szkoleń oraz zasobów zrzeszonych instytucji. Będą też mieli dostęp do infrastruktury badawczej w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) w Heidelbergu.

EMBO Installation Grants mają przyczynić się do zwiększania poziomu internacjonalizacji na europejskich uczelniach oraz mobilności kadry akademickiej. Jednym z wymogów wobec zgłaszających jest jednorazowe spędzenie okresu przynajmniej dwóch lat poza krajem, w którym zamierzają utworzyć laboratorium. Formuła grantów ma za zadanie zachęcać młodych naukowców do zakładania laboratoriów w państwach, których mniej rozwinięta infrastruktura badawcza uniemożliwia im skuteczne konkurowanie z ośrodkami naukowymi o rozwiniętym zapleczu finansowym. Od 2006 roku EMBO przyznała już 147 Installation Grants, z czego 34 dla polskich naukowców.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)