Aktualności
Życie akademickie
26 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-26

ERC Mentoring Initiative – wsparcie dla naukowców

Europejska Rada ds. Badań Naukowych uruchomiła nową inicjatywę mentoringową, która ma pomóc w zwiększeniu uczestnictwa w grantach ERC instytucji z państw osiągających mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych, w tym z Polski. 

Rada utworzyła bazę mentorów, składającą się z naukowców, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureatów konkursów ERC. Ich zadaniem jest wsparcie naukowców aplikujących o granty European Research Council. Pomysł ten na naszych łamach zapowiadała już w styczniu Magdalena Bem-Andrzejewska, dyrektor Działu Krajowego Punktu Kontaktowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jest to przedsięwzięcie zaproponowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych w celu zwiększenia uczestnictwa w grantach ERC naukowców z instytucji z krajów, które osiągają mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych. Wśród tych krajów jest też Polska – tłumaczyła Bem-Andrzejewska.

W Polsce do inicjatywy przystąpiły wspólnie największe agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Umożliwią one swoim laureatom, spełniającym kryteria aplikowania o grant ERC, skorzystanie z ERC Mentoring Initiative i sfinansowanie kosztów udziału ze środków już realizowanych projektów krajowych.

Zainteresowani naukowcy mogą zgłaszać się do Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR, który pełni rolę koordynatora przedsięwzięcia. DKPK będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem. Szczegółowy opis zasad działania ERC Mentoring Initiative dostępny jest na stronie internetowej programu. Nabór ma charakter ciągły, a wnioski przyjmowane są poprzez interaktywny formularz.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)