Aktualności
Nagrody
03 Marca
Fot. Adrian Wykrota
Opublikowano: 2022-03-03

Badacz z UAM pierwszym polskim laureatem Medalu Tansleya

Dr hab. Michał Bogdziewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został pierwszym Polakiem wyróżnionym Medalem Tansleya. To jedna z najważniejszych nagród dla biologów zajmujących się roślinami.

Medal, ustanowiony na cześć Arthura George’a Tansleya, angielskiego botanika i pioniera nauki o ekologii, przyznawany jest 2009 roku przez New Phytologist Trust wybitnym naukowcom znajdującym się na początku kariery. Procedura wyboru laureata jest dwuetapowa. W pierwszej fazie jury ocenia dorobek kandydatów, w drugiej – bierze pod uwagę nadesłane przez nich eseje.

W tym roku po raz pierwszy wyróżniono polskiego badacza roślin. Dr hab. Michał Bogdziewicz, prof. UAM, zajmuje się ekologią lasów, a zwłaszcza mechanizmami odpowiedzialnymi za regeneracje drzew. Jego uwagę skupiają lata nasienne.

Wiele roślin, w tym większość gatunków lasotwórcznych naszego obszaru świata, produkuje nasiona raz na kilka lat, w sposób zmasowany i zsynchronizowany na dużych obszarach (nawet subkontynentalnych). Zjawisko to odgrywa kluczową rolę zarówno dla odnowień lasów, jak i funkcjonowania sieci pokarmowych – tłumaczy naukowiec (więcej w jego eseju).

Badacz ma na swoim koncie już sześć grantów Narodowego Centrum Nauki. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji pokazujących złożoność procesów związanych z występowaniem lat nasiennych. Jego najnowsza praca – o tym jak epidemia ASF zmienia trajektorie odnowy Puszczy Białowieskiej – ukazała się 2 marca na łamach Proceedings of the Royal Society B. Równorzędny Medal Tansleya otrzymała w tym roku także Anna Trugman z UC Santa Barbara.

Dr hab. Michał Bogdziewicz pracuje w Zakładzie Zoologii Systematycznej na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2017 roku obronił na UAM doktorat, a trzy lata później uzyskał habilitację. Odbył szereg staży naukowych, m.in. w Harvard Forest (USA), University Autonoma de Barcelona (Hiszpania) oraz Université Grenoble Alpes (Francja). Był laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych naukowców oraz Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W kadencji 2022–2026 zasiada w Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)