Aktualności
Nagrody
28 Czerwca
Fot. J. Ostałowski
Opublikowano: 2021-06-28

Lednicki Orzeł dla prof. Przemysława Urbańczyka

Prof. Przemysław Urbańczyk, dyrektor Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt, został tegorocznym laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego. Wyróżnienie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Nagroda została ustanowiona w 2009 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z inicjatywy dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wśród jej dotychczasowych 12 laureatów są m.in. prof. Gerard Labuda, prof. Jerzy K. Strzelczyk, prof. Klementyna Żurowska, prof. Henryk Samsonowicz i prof. Antoni Gąsiorowski. Do grona tego dołączył właśnie prof. Przemysław Urbańczyk, prof. zwyczajny w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, a także inicjator i dyrektor, działającego od 2017 roku, Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych (PIASt).

Prof. Urbańczyk jest archeologiem, jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z wczesnym średniowieczem, ale szereg prac poświęcił teorii badań archeologicznych, historii archeologii oraz metodyce prac wykopaliskowych. Wśród jego publikacji szczególne miejsce zajmują te związane z początkami państw, chrystianizacją, architekturą mieszkalną i sakralną oraz poświęcone tematyce funeralnej. W swych badaniach i publikacjach łączy archeologię i historię. Od 1992 roku jest także czynnym wykładowcą akademickim. Prowadził badania wykopaliskowe w Polsce, Anglii, Norwegii, Kuwejcie, Peru i na Islandii. Jest kierownikiem wielu grantów, autorem ponad 400 publikacji, a także redaktorem monumentalnej kilkunastotomowej serii „Origines Polonorum” oraz 5-tomowej serii „The Past Societies. Polish Lands from the First Evidence of Human Presence to the Early Middle Ages”. Spośród wielu innych publikacji warto wymienić: Władza i polityka we wczesnym średniowieczu, Wrocław 2000; Rok 1000. Milenijna podróż transkontynentalna, Warszawa 2000; Zdobywcy północnego Atlantyku, Wrocław 2004; Trudne początki Polski, Wrocław 2008; Mieszko Pierwszy tajemniczy, Toruń 2012; Myśli o średniowieczu, Wodzisław Śląski: Templum, 2013; Bliskie spotkania wikingów, Wodzisław Śląski: Templum 2014; Zanim Polska została Polską, Toruń 2015; Co się stało w 966 roku?, Poznań 2016; Trudna historia zwłok. T. 1. Wrócisz do ziemi, Toruń 2020.

Uroczystość wręczenia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego odbędzie się 30 czerwca.

MK, źródło: www.lednicamuzeum.pl

W najnowszym numerze „Forum Akademickiego” publikujemy tekst prof. Urbańczyka pt. Nauka a polityka.

Dyskusja (0 komentarzy)