Aktualności
Nagrody
25 Listopada
Źródło: Twitter/KPK
Opublikowano: 2021-11-25

Wyróżnienie dla NCBR w konkursie EUIPA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zajęło drugie miejsce w konkursie European Innovation Procurement Awards organizowanym przez Europejską Radę ds. Innowacji w ramach programu Horyzont Europa.

Europejskimi Nagrodami Zamówień na Innowacje wyróżniono wzorowe działania najlepszych publicznych i prywatnych nabywców promujących innowacyjne praktyki w zakresie zamówień w całej Europie. Konkurs, podkreślający również wagę bliskiej współpracy nabywcy z dostawcą we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań na rynek, jest finansowany w ramach unijnego programu badań naukowych i innowacji Horyzont Europa i zarządzany przez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) oraz Agencję Wykonawczą MŚP (EISMEA). Laureatów pierwszej edycji ogłoszono podczas Szczytu Europejskiej Rady ds. Innowacji w Brukseli (EIC Summit).

W kategorii Strategia zakupów innowacji zwyciężyła Galicyjska Służba Zdrowia (Hiszpania), a drugie miejsce przyznano Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Dziewięć inicjatyw NCBR jest realizowanych w formie innowacyjnych zamówień publicznych, jako zamówienia przedkomercyjne (pre-commertial procurement, PCP). Zamawiającym jest NCBR, który definiuje problem badawczo-rozwojowy wynikający z realnych potrzeb polskiej gospodarki, a podmioty zainteresowane jego rozwiązaniem uczestniczą w procesie, którego efektem końcowym jest wdrożenie opracowanego rozwiązania, niedostępnego dziś na rynku.

Oprócz prestiżowego wyróżnienia laureat pierwszego miejsca w każdej z trzech kategorii został nagrodzony kwotą 75 tys. euro, a każdy z wicemistrzów otrzymał 25 tys. euro. W imieniu NCBR dyplom odebrał Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami.

Sześciu finalistów pierwszej edycji nagrody EUIPA wybrało spośród 11 kandydatów jury złożone z niezależnych ekspertów. Europejska Nagroda Zamówień na Innowacje to jedna z czterech Nagród Europejskiej Rady ds. Innowacji honorująca podmioty i osoby kształtujące przyszłość innowacji w Europie, obok Nagrody UE dla Innowatorek, Nagrody Europejskiej Stolicy Innowacji i Europejskiego Konkursu Innowacji Społecznych.

MK, źródło: www.kpk.gov.pl

Dyskusja (0 komentarzy)