Szkoły wyższe

Kuźnie kompetencji studentów Uniwersytetu w Białymstoku

Opublikowano: 14.09.2017

forum akademickie

Wezmą udział w wysokiej klasy certyfikowanych szkoleniach i warsztatach, będą też realizować prace projektowe pod okiem pracodawców. Wszystko bezpłatnie. To najważniejsze korzyści z udziału w projekcie „Kuźnie Kompetencji studentów Uniwersytetu w Białymstoku”. Rekrutacja na tegoroczne zajęcia już trwa. Projekt potrwa 3 lata. Rocznie może w nim uczestniczyć ok. 400 żaków z siedmiu wydziałów uczelni.

Udział w projekcie mogą wziąć udział studenci ostatniego roku studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich. Zakres projektowych zajęć wykracza poza plany studiów, ale będzie z nimi ściśle związany. Np. studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania będą mogli wziąć udział w szkoleniu i egzaminie PMI – to pozwoli im zdobyć rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzający profesjonalizm w zarządzaniu projektami. Z kolei studenci biologii i chemii będą mogli uczestniczyć m.in. w szkoleniu dotyczącym metrologii, czyli sposobów dokonywania pomiarów i nadzorowania wyposażenia pomiarowego w laboratoriach, a żacy z  matematyki i informatyki – w szkoleniu dotyczącym systemu Oracle Database. Filolodzy mogą liczyć na certyfikowane szkolenia w zakresie tłumaczeń konsekutywnych, a studenci pedagogiki poznają m.in. Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wykorzystywaną do wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju.

Uczestnicy projektu będą też mogli wziąć udział w warsztatach z kompetencji miękkich, takich jak efektywna komunikacja z elementami negocjacji, radzenie sobie ze stresem, praca w zespole czy zarządzanie innowacjami. Ciekawą i ważną formą zdobywania doświadczeń zawodowych będą prace projektowe w firmach. Będą one realizowane w 7-osobowych zespołach składających się z 5 studentów UwB, przedstawiciela pracodawcy i opiekuna z ramienia UwB. Zadania będą związane z kierunkowymi efektami kształcenia, ale też będą odpowiadać na realne, bieżące potrzeby pracodawców.

– Zależy nam na tym, by studenci mogli zdobyć jak najwięcej praktycznych umiejętności, poznać oczekiwania i potrzeby pracodawców. Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy wysokiej klasy specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym oraz praktyków zatrudnionych aktualnie u potencjalnych pracodawców. Mam nadzieję, że dla przedstawicieli firm i studentów takie spotkanie będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktu i bliższego poznania się, co może zaowocować trwalszą współpracą – wyjaśnia dr Karina Sachpazidu-Wójcicka z Uniwersytetu w Białymstoku, koordynatorka projektu.

Na realizację projektu uczelnia dostała w sumie ponad 6 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do konkursu NCBR wpłynęło 430 wniosków z uczelni z całego kraju. Dofinansowanie uzyskało 137 projektów.

Informacje  o wynikach konkursu pod adresem:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4646,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-w-konkursie-nr-2prkpower3-12016.html.

Informacja o projekcie:

http://www.uwb.edu.pl/kuznie-kompetencji.

Katarzyna Dziedzik


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie