Szkoły wyższe

Nowości w ofercie studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku

Opublikowano: 04.09.2017

forum akademickie

8 nowych kierunków pojawiło się w ofercie studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku. Rekrutacja już trwa.

Aż 4 nowe propozycje ma od roku akademickiego 2017/2018 Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB. Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych to studia podyplomowe, które mają przygotować swoich słuchaczy do realizowania zajęć z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i multimediów. Studia Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością przeznaczone są dla osób, które pracują lub chcą pracować z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku przedszkolnym i ich rodzinami. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu metod i form terapii stymulujących rozwój psychoruchowy i komunikację. Z kolei na studiach Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu można będzie rozwinąć kompetencje w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, a także nauczyć się jak współpracować z ich środowiskiem wychowawczym. W ofercie wydziału od nowego roku znalazły się też studia Nauczyciel plastyki. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu plastyka w szkołach podstawowych i średnich (także zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych) oraz do wspomagania rozwoju dziecka poprzez aktywność twórczą.

Wydział Ekonomii i Zarządzania zaprasza na  studia Ubezpieczenia społeczne. Na tym kierunku można będzie zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze specyfiką systemu ubezpieczeń w Polsce, zwłaszcza z zasadami funkcjonowania ZUS, ustalania wysokości składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, obowiązkami płatników składek,  zasadami ich kontroli itd. Kolejna propozycja to Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym. Program studiów obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego, zgodnego z prawem wykonywania zadań administratora bezpieczeństwa informacji (od maja 2018 roku inspektora ochrony danych) oraz zadań administratora danych osobowych i procesora (związanych z sektorem publicznym). Na studiach Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych słuchacze nauczą się jak przygotować i zrealizować badania dotyczące różnych dziedzin, jak analizować i interpretować dane oraz jak je prezentować i formułować wnioski. Poznają też służące temu metody, modele i techniki analiz statystycznych.

Studia o zbliżonej tematyce – Metody statystyczne i analiza danych – proponuje także

Wydział Matematyki i Informatyki. Tu jednak uczestnicy będą koncentrować się na wykorzystaniu metod matematycznych i informatycznych, wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, a znaczną część zajęć zrealizują pracując w laboratorium komputerowym.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów pod adresem https://irk-sp.uwb.edu.pl/.

Katarzyna Dziedzik


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie