Życie akademickie

Wojciech Skrodzki ponownie przewodniczącym FUniP

Opublikowano: 2020-01-20

forum akademickie

Wojciech Skrodzki, student IV roku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, został po raz drugi wybrany na przewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich. 

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Forum jest platformą współpracy, komunikacji oraz wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów studenckich. Celem działalności Forum jest m.in.: reprezentowanie interesów i ochrona praw studentów uniwersytetów polskich, wspieranie samorządów studenckich zrzeszonych w FUniP, rozwijanie współpracy między samorządami studenckimi zrzeszonymi w FUniP, troska o rozwój polskiego szkolnictwa wyższego, promowanie etosu akademickiego i kształcenia uniwersyteckiego, wspieranie jakości kształcenia i mobilności studenckiej.

Funkcję przewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich Wojciech Skrodzki będzie pełnił drugą kadencję z rzędu. W latach 2017–2019 był przewodniczącym Parlamentu Studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Wcześniej był członkiem Komisji ds. prawnych i jakości kształcenia tego gremium. Jako przedstawiciel studentów zasiada w Senacie UwB. Od października ub. roku jest ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie